Menu

COVID-19 - Informace o zpracování osobních údajů - samotestování zaměstanců

Vzory zdarma

Tento vzor je ZDARMA

Vyplnit vzor

Dne 1. 3. 2021 rozhodlo ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím mimořádného opatření čj. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN o povinnosti zaměstnavatelů pravidelně testovat zaměstnance na onemocnění COVID-19. Podrobnosti přehledně shrnuje článek Hospodářské komory ČR, případně odkazujeme na stránky Ministerstva průmyslu a obchodu a Nejčastější otázky a odpovědi k testování

Jedním ze způsobů, jak zaměstnavatel svou povinnost splní, je tzv. samotestování zaměstnanců antigenními testy, které zaměstnavatel musí zajistit. Zaměstnavatel má pak právo na proplacení části nákladů na pořízení testů ze zdravotního pojištění zaměstnance. Pro komunikaci se zdravotní pojišťovnou a získání náhrady musí zaměstnavatel předat pojišťovně osobní údaje zaměstnanců. Obecně platí, že pokud zaměstnavatel zpracovává v souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze zákona, musí zaměstnance o zpracování písemně informovat. Tuto informaci si můžete připravit s pomocí našeho vzoru. 

K administraci testování a případnému předávání údajů pojišťovně z pohledu ochrany osobních údajů (zpracování osobních údajů) vydal své stanovisko Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko obsahuje i vzorové dokumenty.   

Protože jsou v tomto případě zpracovávány i citlivé údaje, je každý správce povinen vést o takovém zpracování osobních údajů záznam, který na požádání předloží dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Pro vypracování záznamu můžete použít vzor Evidence zpracování osobních údajů (v nabídce níže).

Související vzory: 
Evidence zpracování osobních údajů

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality
   

COVID-19 - Informace o zpracování osobních údajů - samotestování zaměstanců

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.