Menu

COVID-19 - Podpůrný program COVID - Nájemné - Čestné prohlášení žadatele (nájemce) a pronajímatele

Vzory zdarma

Vyzkoušejte si vzor ZDARMA.

Začít vyplňovat vzor

Dne 18. 5. 2020 schválila Vláda ČR program COVID – Nájemné, jehož cílem je poskytnout podporu podnikatelům, kterým byl zakázán prodej zboží a služeb v pronajatých provozovnách alespoň po část období od 13. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Podporu bude stát vyplácet na základě žádosti nájemců. K žádosti je třeba mimo jiní přiložit čestná prohlášení nájemce i pronajímatele. Se Vzorným Právem si obě listiny můžete připravit podle jediného vzoru.

UPOZORNĚNÍ: Žádosti o podporu bude možné podávat až poté, co Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí výzvu k podávání žádostí.  Program musí ještě schválit, resp. notifikovat Evropská komise. 

Související vzory: 
Dodatek ke smlouvě o nájmu - sleva z nájemného, podpůrný program COVID - Nájemné

Podrobnosti k podpůrnému programu COVID - Nájemné nabízíme na blogu
v článku Program COVID - Nájemné

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality
   

COVID-19 - Podpůrný program COVID - Nájemné - Čestné prohlášení žadatele (nájemce) a pronajímatele

Váš dokument byl úspěšně zpracován.