Menu

DOHODA O KONKURENČNÍ DOLOŽCE

Vzory zdarma

Vyzkoušejte si vzor ZDARMA.

Začít vyplňovat vzor

Získal váš zaměstnanec v rámci výkonu práce cenné know-how nebo obchodní informace? Představuje pro vás odchod takového zaměstnance ke konkurenci obchodní riziko? Sjednáním dohody o konkurenční doložce se takový zaměstnanec zavazuje zdržet se až po dobu 1 roku výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, popř. by vůči němu měla soutěžní povahu. Za takové omezení náleží zaměstnanci odměna.

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality
   

DOHODA O KONKURENČNÍ DOLOŽCE

Váš dokument byl úspěšně zpracován.