Menu

DOHODA O PROHLOUBENÍ KVALIFIKACE

Vzory zdarma

Vyzkoušejte si vzor ZDARMA.

Začít vyplňovat vzor

Prohlubováním kvalifikace zaměstnance se rozumí průběžné doplňování teoretických nebo praktických znalostí nebo dovedností vztahujících se k výkonu sjednané práce. Typicky jde např. o různá školení, kurzy cizího jazyka apod.  V případě, že předpokládané náklady dosahují alespoň 75.000,-Kč, mohou zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřít písemnou dohodu. Zaměstnavatel se zavazuje umožnit zaměstnanci prohloubení kvalifikace a hradit část nebo plnou výši nákladů s tím spojených a zaměstnanec se zavazuje setrvat u zaměstnavatele po určitou sjednanou dobu. Prohloubení kvalifikace se ovšem liší od zvyšování kvalifikace. V takovém případě získá zaměstnanec zcela nové znalosti či dovednosti nad rámec požadovaný pro výkon sjednané práce. 

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality
   

DOHODA O PROHLOUBENÍ KVALIFIKACE

Váš dokument byl úspěšně zpracován.