Menu

Evidence ukončení zpracování osobních údajů

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Evidence ukončení zpracování osobních údajů

Každé ukončení zpracování osobních údajů v organizaci musí být zaznamenáno v systematické evidenci zpracování osobních údajů spolu s informací o navazujícím cyklu osobních údajů, kterým může být: (a) uchování dotčených osobních údajů v původním IT systému i po ukončení zpracování po dobu trvání oprávněného zájmu; (b) vstup osobních údajů do archivace; (c) likvidace osobních údajů. 

   

Evidence ukončení zpracování osobních údajů

Váš dokument byl úspěšně zpracován.