Menu

LOCKDOWN 1 - Oznámení o prodlení s placením nájemného za byt / dům podle zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce bytů

Vzory zdarma

Tento vzor je ZDARMA

Vyplnit vzor

Zákon  o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce bytů zakazuje pronajímateli jednostranně ukončit nájem pro neplacení nájemného, a to až do 31.12.2020, pokud jsou splněny následující podmínky: 

  • nájemce se opozdil s placením nájemného mezi 12. březnem 2020 a dnem následujícím po dni, kdy skončila mimořádná opatření, nejpozději však do 31. července 2020, a
  • opoždění s platbou nájemného nastalo převážně v důsledku omezení plynoucích z mimořádného opatření při epidemii, které nájemci řádné placení nájemného znemožnilo nebo zásadně ztížilo.

Vzorné Právo připravilo listinu, kterou nájemce oznámí pronajímateli, že se dostal do situace, kterou předvídá zákon na ochranu nájemců, a doloží mu potvrzení úřadu práce (potvrzení je třeba si vyžádat způsobem popsaným na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí). Oznámení obsahuje i nabídku dalšího jednání mezi nájemce a pronajímatelem. 

Podrobnosti k novému zákonu nabízíme na blogu 
v článku NOVÉ ZÁKONY O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU NA NÁJEMCE BYTŮ A PROSTOR K PODNIKÁNÍ

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality
   

LOCKDOWN 1 - Oznámení o prodlení s placením nájemného za byt / dům podle zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce bytů

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.