Menu

LOCKDOWN 1 - Oznámení o prodlení s placením nájemného za prostor sloužící k podnikání, podle zákona o některých opatřeních na zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce

Vzory zdarma

Tento vzor je ZDARMA

Vyplnit vzor

Zákon o některých opatřeních na zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících podnikání zakazuje pronajímateli jednostranně ukončit nájem pro neplacení nájemného v době od 27. 4. 2020 do 31.12.2020, pokud jsou splněny následující podmínky: 

  • k nezaplacení nájemného (tzv. prodlení) došlo od 12. března do 30. června 2020 a
  • prodlení vzniklo v důsledku omezení plynoucího z některých v zákoně vyjmenovaných mimořádných opatření při epidemii, které nájemci znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.

Nájemce je povinen do patnácti dnů ode dne, kdy měl podle smlouvy o nájmu nájemné zaplatit, předložit pronajímateli listiny dokládající okolnosti prodlení. Za tím účelem Vzorné Právo připravilo listinu, kterou nájemce pronajímateli oznámí, že je nebo se brzy dostane do prodlení v důsledku koronavirových opatření. 

Podrobnosti k zákonu na ochranu nájemců a jeho praktické aplikaci nabízíme na blogu
v článku NOVÉ ZÁKONY O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU NA NÁJEMCE BYTŮ A PROSTOR K PODNIKÁNÍ

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality
   

LOCKDOWN 1 - Oznámení o prodlení s placením nájemného za prostor sloužící k podnikání, podle zákona o některých opatřeních na zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.