Menu

LOCKDOWN 1 - Žádost o poskytnutí náhrady škody podle § 36 krizového zákona

LOCKDOWN 1 - Žádost o poskytnutí náhrady škody podle § 36 krizového zákona

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Vzor

Žádost o poskytnutí náhrady škody podle § 36 krizového zákona

249 Kč

  • Předplatné na 7 dní
  • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
  • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Podle § 36 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení („krizový zákon“) platí, že stát odpovídá za škodu, která vznikla fyzickým i právnickým osobám v důsledku omezení souvisejících s krizovými opatřeními. Krizovými opatřeními se rozumí i usnesení vlády nebo jednotlivých ministerstev v souvislosti se snahou o zastavení epidemie koronaviru. Každý, kdo se cítí být krizovými opatřeními ekonomicky dotčen, má možnost obrátit se na stát a stát je povinen tuto škodu nahradit. Dotčené osoby (žadatelé) se obracejí na stát prostřednictvím písemné žádosti. 

Vzorné Právo pro vás připravilo automatizovaný vzor takové žádosti.
Současně upozorňujeme na následující:

-       stát odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s příslušným krizovým opatřením, nikoli však za škodu způsobenou samotnou epidemií koronaviru. Výpočet škody je složitou věcí zejména u tzv. ušlého zisku a jeho určení přísluší nejlépe znalci
-       žádost je potřeba podat nejpozději do 6 měsíců od okamžiku, kdy se žadatel o škodě dozvěděl. V případě zamítnutí žádosti je potřeba obrátit se s nárokem na soud
-       nárok je potřeba prokazatelně doložit již v žádosti. Proto doporučujeme uchovávat veškeré doklady, které by mohly nárok prokazovat

Koronavirová epidemie představuje bezprecedentní situaci, které společně čelíme a na kterou není nikdo zcela připraven. Nelze proto nyní ani bezpečně odhadovat, jak budou úřady a soudy příslušná ustanovení krizového zákona aplikovat. S tímto vědomím vám nabízíme podrobnější informace v souvisejícím blogovém článku: Žádost o poskytnutí náhrady škody podle krizového zákona – povinnost prokázat výši škody a související doporučení

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality