Menu

LOCKDOWN 2 - Smlouva o změně obsahu závazku (novace)

Vzory zdarma

Tento vzor je ZDARMA

Vyplnit vzor

Epidemie koronaviru a s tím související krizová opatření významně ovlivňují životy nás všech. Možná, že jste se vlivem těchto opatření vy nebo váš smluvní partner dostali do situace, kdy nejste schopni poskytovat plnění, ke kterému jste se smluvně zavázali, popř. ho nejste schopni poskytovat ve sjednaném rozsahu nebo kvalitě. Máte-li  zájem ve spolupráci pokračovat a pouze potřebujete změnit její podobu, využijte vzor smlouvy o změně obsahu závazku připravenou Vzorným Právem. 

Ujednání o novaci (tedy o zrušení starého závazku a jeho nahrazení novým) vyžaduje písemnou formu, byl-li i původní závazek zřízen v písemné formě nebo činí-li se o právu již promlčeném. Jedná se o privativní novaci, to znamená, že uzavření nové smlouvy vede ke zrušení původního závazku. Nově zřízený závazek se pak od zrušeného liší nějakým podstatným znakem (např. změnou předmětu plnění). Pokud byla práva, která jsou předmětem novace (práva dle původní smlouvy) nějakým způsobem zajištěná, zajištění se vztahuje i na práva z nich vzniklá (práva dle nově uzavřené smlouvy). Poskytla-li však zajištění třetí osoba, která k novaci nepřistoupila, je zavázána nejvýše v rozsahu původního závazku a zůstávají jí zachovány všechny námitky, které mohla proti pohledávce uplatnit, kdyby k novaci nebylo došlo.

Možné důsledky současného mimořádného stavu pro právní vztahy vám na blogu přiblíží
článek 
MIMOŘÁDNÁ SITUACE A SMLUVNÍ VZTAHY
Jak podepisovat smlouvy a dohody v časech nepřejících osobnímu kontaktu se dočtete
v článku 
PODEPISOVÁNÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality
   

LOCKDOWN 2 - Smlouva o změně obsahu závazku (novace)

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.