Menu

LOCKDOWN 2 - Výpověď závazku ze smlouvy

Vzory zdarma

Tento vzor je ZDARMA

Vyplnit vzor

Epidemie koronaviru a s tím související krizová opatření významně ovlivňují životy nás všech. Možná, že vlivem těchto opatření váš smluvní partner přestal plnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy, popř. je neplní ve sjednaném rozsahu či kvalitě. Pokud v takové situaci nemáte zájem nadále ve smluvním vztahu setrvávat a uvažujete o jednostranném ukončení smlouvy, připravili jsme pro vás vzor výpovědi závazku ze smlouvy. Můžete takto ukončit smlouvu, jejímž předmětem je trvající nebo opakující se plnění. Ujednali jste si možnost výpovědi v této smlouvě? Přečtěte si pečlivě celé znění smlouvy, najděte článek, ve kterém je výpověď sjednána, zjistěte, jestli jste si ve smlouvě dohodli také výpovědní lhůtu, a pokud ano, zjistěte její délku. Dále se podívejte, jestli výpověď můžete dát bez udání důvodů, nebo zda pro to musíte mít nějaký důvod. Všechny tyto informace budete pro přípravu výpovědi smlouvy potřebovat.

Možné důsledky současného mimořádného stavu pro právní vztahy vám na blogu Vzorného Práva přiblíží 
článek MIMOŘÁDNÁ SITUACE A SMLUVNÍ VZTAHY

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality
   

LOCKDOWN 2 - Výpověď závazku ze smlouvy

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.