Menu

Prokázání postoupení pohledávky

Vzory zdarma

Vyzkoušejte si vzor ZDARMA.

Začít vyplňovat vzor

Pokud o postoupení pohledávky dlužníka nevyrozumí původní věřitel (postupitel), může mu postoupení prokázat nový věřitel, například prostřednictvím tohoto vzoru  připraveného Vzorným Právem.

Postoupení lze prokázat předložením smlouvy o postoupení nebo souhlasným prohlášením postupitele a postupníka. V případě vymáhání nároku postupníkem soudní cestou stačí, je-li skutečnost postoupení pohledávky součástí žalobních tvrzení a je-li podpořena přiloženými důkazy; pak je žalovanému jako dlužníkovi prokázáno postoupení pohledávky doručením žaloby. Stejné účinky jako prokázání postupníkem má vyrozumění o postoupení dlužníkovi provedené postupitelem (v nabídce níže). Pokud ze smlouvy vyplývá více pohledávek a postupuje se jen některá či některé z nich, musí být postupovaná pohledávka v prokázání vymezena nejen odkazem na smlouvu, ale i dalšími identifikačními znaky.

Související vzory:
Vyrozumění o postoupení pohledávky
Smlouva o postoupení pohledávky - základní
Smlouva o postoupení pohledávky - rozšířená


Vzor je součástí balíčku:

ASOCIACE (31 vzorů)

 • Oznámení o čerpání dovolené
 • Oznámení o překážkách v práci
 • DOHODA O ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE
 • DOHODA O PROHLOUBENÍ KVALIFIKACE
 • DOHODA O KONKURENČNÍ DOLOŽCE
 • Mzdový výměr
 • Dodatek k dohodě o provedení práce
 • Dodatek k dohodě o pracovní činnosti
 • Dodatek k pracovní smlouvě
 • DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK
 • SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM NÁJMU PROSTOR
 • SMLOUVA O MLČENLIVOSTI v souvislosti SE ZÁJMEM O KOUPI PODÍLU VE SPOLEČNOSTI s ručením omezeným
 • Seznam společníků společnosti s ručením omezeným
 • SPOLEČENSKÁ SMLOUVA společnosti s ručením omezeným
 • Reklamace vad díla (jinak také Uplatnění práv z vad)
 • SMLOUVA O DÍLO
 • Směnka vlastní
 • SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY - rozšířená
 • Vyrozumění o postoupení pohledávky
 • Potvrzení o zaplacení dluhu (Kvitance)
 • DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK
 • Prokázání postoupení pohledávky
 • Výzva k zaplacení dlužného nájemného - prostor sloužící podnikání (předžalobní výzva)
 • SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
 • SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE JEDNATELE společnosti s ručením omezeným - rozšířená
 • Seznam akcionářů akciové společnosti
 • STANOVY akciové společnosti
 • PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI
 • SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE K DATABÁZI
 • STANOVY akciové společnosti
 • PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

Prokázání postoupení pohledávky

Váš dokument byl úspěšně zpracován.