Menu

Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně

Rozhodnutím o organizační změně rozhoduje zaměstnavatel o změně úkolů zaměstnavatele, změně technického vybavení nebo o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce. Toto rozhodnutí je pak zásadním podkladem pro výpovědi z organizačních důvodů a musí být přijato před účinností organizační změny. Rozhodnutí nemusí být zaměstnanci předáno, ale zaměstnanec by měl být s jeho důvody seznámen při předávání výpovědi.

   

Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně

Váš dokument byl úspěšně zpracován.