Menu

Seznam společníků společnosti s ručením omezeným

Vzory zdarma

Vyzkoušejte si vzor ZDARMA.

Začít vyplňovat vzor

Společnost s ručením omezeným je povinna vést seznam svých společníků. Údaje o společnících společnost využívá pro vlastní potřebu při plnění povinností, které ve vztahu ke společníkům má. Odpovědnost za vedení seznamu společníků a aktuálnost údajů nesou jednatelé společnosti. Náležitosti seznamu stanoví zákon o obchodních korporacích, a pokud seznam společníků vyhotovíte prostřednictvím Vzorného Práva, postaráme se, abyste na žádnou náležitost nezapomněli.

Každý společník má právo na opis nebo výpis těch údajů ze seznamu, které se ho týkají. Společnost údaje společníkovi poskytne ve lhůtě 7 dnů od doručení jeho písemné žádosti a za úhradu nákladů.

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality
   

Seznam společníků společnosti s ručením omezeným

Váš dokument byl úspěšně zpracován.