Menu

Směnka vlastní

Vzory zdarma

Vyzkoušejte si vzor ZDARMA.

Začít vyplňovat vzor

Směnka vlastní musí vždy obsahovat:

 1. slovo směnka,
 2. bezpodmínečný příslib výstavce zaplatit určitou peněžitou sumu s uvedením měny a částky,
 3. údaj splatnosti – nejlépe uvedením přesného data nebo jiným způsobem tak, aby bylo možno datum jasně určit,
 4. údaj místa (adresa), kde má být placeno; pokud místo nevyplníte, stává se platebním místem místo uvedené u jména výstavce,
 5. jméno osoby, které má být placeno,
 6. datum a místo vystavení (není-li uvedeno, platí, že místem vystavení je místo uvedené u jména výstavce),
 7. podpis výstavce.

Podpis se neověřuje. Směnka může obsahovat i některé nepovinné údaje – doložky. Ty však bez odborné konzultace raději sami na směnku nepřipisujte.


Vzor je součástí balíčku:

ASOCIACE (31 vzorů)

 • Oznámení o čerpání dovolené
 • Oznámení o překážkách v práci
 • DOHODA O ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE
 • DOHODA O PROHLOUBENÍ KVALIFIKACE
 • DOHODA O KONKURENČNÍ DOLOŽCE
 • Mzdový výměr
 • Dodatek k dohodě o provedení práce
 • Dodatek k dohodě o pracovní činnosti
 • Dodatek k pracovní smlouvě
 • DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK
 • SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM NÁJMU PROSTOR
 • SMLOUVA O MLČENLIVOSTI v souvislosti SE ZÁJMEM O KOUPI PODÍLU VE SPOLEČNOSTI s ručením omezeným
 • Seznam společníků společnosti s ručením omezeným
 • SPOLEČENSKÁ SMLOUVA společnosti s ručením omezeným
 • Reklamace vad díla (jinak také Uplatnění práv z vad)
 • SMLOUVA O DÍLO
 • Směnka vlastní
 • SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY - rozšířená
 • Vyrozumění o postoupení pohledávky
 • Potvrzení o zaplacení dluhu (Kvitance)
 • DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK
 • Prokázání postoupení pohledávky
 • Výzva k zaplacení dlužného nájemného - prostor sloužící podnikání (předžalobní výzva)
 • SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
 • SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE JEDNATELE společnosti s ručením omezeným - rozšířená
 • Seznam akcionářů akciové společnosti
 • STANOVY akciové společnosti
 • PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI
 • SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE K DATABÁZI
 • STANOVY akciové společnosti
 • PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

Směnka vlastní

Váš dokument byl úspěšně zpracován.