Menu

SMLOUVA O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Smlouva o změně obsahu závazku

Zajištění práv, která jsou předmětem novace, se vztahuje i na práva z nich vzniklá. Poskytla-li však zajištění osoba třetí, která k novaci nepřistoupila, je zavázána nejvýše v rozsahu původního závazku a zůstávají jí zachovány všechny námitky, které mohla proti pohledávce uplatnit, kdyby k novaci nebylo došlo. Ujednání o novaci vyžaduje písemnou formu, byl-li i původní závazek zřízen v písemné formě nebo činí-li se o právu již promlčeném. Jedná se o privativní novaci, která se od „běžné“ změny práv a povinností stran odlišuje tím, že vede ke zrušení původního závazku. Zároveň se zřizuje závazek nový, který se od zrušeného liší nějakým podstatným znakem (např. změnou předmětu plnění).

   

SMLOUVA O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU

Váš dokument byl úspěšně zpracován.