Menu

STANOVY akciové společnosti

Vzory zdarma

Vyzkoušejte si vzor ZDARMA.

Začít vyplňovat vzor

K založení akciové společnosti se vyžaduje přijetí stanov (resp. pokud akciovou společnost zakládá jediný zakladatel, vyhotovuje se místo stanov zakladatelská listina). Pomocí tohoto vzoru si připravíte podklad pro založení akciové společnosti s listinnými akciemi na jméno a dualistickým systémem vnitřní struktury (společnost má představenstvo a dozorčí radu). Na základě podkladu vám notář stanovy akciové společnosti vydá ve formě notářského zápisu. 

Související vzory:
Prohlášení o sídle akciové společnosti
Prohlášení člena orgánu akciové společnosti
Plná moc na podání do obchodního rejstříku

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality
   

STANOVY akciové společnosti

Váš dokument byl úspěšně zpracován.