Menu

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu SOUSTAVNÉHO MÉNĚ ZÁVAŽNÉHO PORUŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Výpověď pracovního poměru z důvodu soustavného méně závažného porušování pracovní povinnosti

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. g) zákoníku práce – méně závažné porušení pracovní povinnosti (někdy také "kázně") je porušení nejnižší intenzity, které s ohledem na okolnosti nelze posoudit jako závažné nebo zvlášť hrubé porušení. Může se jednat například o pozdní příchod do zaměstnání, ojedinělé nedbalostní nesplnění zadaného pracovního úkolu, opomenutí zaznamenat svůj příchod na pracoviště apod. Rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem z tohoto důvodu lze pouze za předpokladu, že zaměstnanec poruší pracovní kázeň méně závažným způsobem alespoň třikrát, a že nejpozději před posledním porušením obdržel vytýkací dopis s upozorněním na možnost výpovědi. Výpověď je možné doručit nejpozději do 6 měsíců od doručení vytýkacího dopisu. 

Související vzory:
Upozornění na možnost výpovědi z důvodu soustavného méně závažného porušování pracovní povinnosti
Pracovní smlouva

   

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu SOUSTAVNÉHO MÉNĚ ZÁVAŽNÉHO PORUŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ

Váš dokument byl úspěšně zpracován.