Menu

Vyrozumění o postoupení pohledávky

Vzory zdarma

Vyzkoušejte si vzor ZDARMA.

Začít vyplňovat vzor

Pokud pohledávku vůči svému dlužníkovi postoupíte, musí se o tom dlužník dozvědět, jinak neví, že jí má nově plnit někomu jinému. Chcete-li dlužníka o postoupení věřitele informovat vy coby původní věřitel, stačí, když mu zašlete vyrozumění zpracované dle tohoto vzoru. Existuje však i možnost, že postoupení pohledávky dlužníkovi prokáže nový věřitel - pro takový případ Vám Vzorné právo nabízí vzor Prokázání postoupení pohledávky. 

Založení účinnosti postoupení vůči dlužníkovi (po vyrozumění se již dlužník své povinnosti nezprostí tím, že splní postupiteli nebo se s ním jinak vyrovná). Stejné účinky jako vyrozumění dlužníka postupitelem má prokázání postoupení dlužníkovi ze strany postupníka (v nabídce níže). Postoupil-li postupitel tutéž pohledávku několika osobám, je vůči dlužníkovi účinné to postoupení, o němž se dlužník dozvěděl nejdříve.

Související vzory: 
Prokázání postoupení pohledávky
Smlouva o postoupení pohledávky - základní
Smlouva o postoupení pohledávky - rozšířená


Vzor je součástí balíčku:

ASOCIACE (31 vzorů)

 • Oznámení o čerpání dovolené
 • Oznámení o překážkách v práci
 • DOHODA O ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE
 • DOHODA O PROHLOUBENÍ KVALIFIKACE
 • DOHODA O KONKURENČNÍ DOLOŽCE
 • Mzdový výměr
 • Dodatek k dohodě o provedení práce
 • Dodatek k dohodě o pracovní činnosti
 • Dodatek k pracovní smlouvě
 • DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK
 • SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM NÁJMU PROSTOR
 • SMLOUVA O MLČENLIVOSTI v souvislosti SE ZÁJMEM O KOUPI PODÍLU VE SPOLEČNOSTI s ručením omezeným
 • Seznam společníků společnosti s ručením omezeným
 • SPOLEČENSKÁ SMLOUVA společnosti s ručením omezeným
 • Reklamace vad díla (jinak také Uplatnění práv z vad)
 • SMLOUVA O DÍLO
 • Směnka vlastní
 • SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY - rozšířená
 • Vyrozumění o postoupení pohledávky
 • Potvrzení o zaplacení dluhu (Kvitance)
 • DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK
 • Prokázání postoupení pohledávky
 • Výzva k zaplacení dlužného nájemného - prostor sloužící podnikání (předžalobní výzva)
 • SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
 • SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE JEDNATELE společnosti s ručením omezeným - rozšířená
 • Seznam akcionářů akciové společnosti
 • STANOVY akciové společnosti
 • PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI
 • SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE K DATABÁZI
 • STANOVY akciové společnosti
 • PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

Vyrozumění o postoupení pohledávky

Váš dokument byl úspěšně zpracován.