Menu

Všeobecné obchodní podmínky

PODMÍNKY VZORNÉHO PRÁVA

Milý uživateli, jste tu správně. Vzorné Právo je tu pro Vás! Ale než začneme, je potřeba si pár věcí vyjasnit. Právní texty jsou prodchnuty pojmy, jejichž význam by měl být jasný. Ty, které se v textu budou častěji opakovat, si tedy raději hned na začátku vysvětlíme.

Webové stránky jsou internetové stránky „Vzorné Právo“, na adrese www.vzornepravo.cz.

Poskytovatelem jsme my, společnost Wolters Kluwer ČR, a.s. Sídlíme v Praze 3 ve Strašnicích, U Nákladového nádraží 3265/10. Jsme zapsáni v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, pod sp. zn. B 9659. Naše identifikační číslo je 63077639. Zavolat nám můžete na telefonní číslo +420 246 040 400.

Prostřednictvím Webových stránek Vám poskytneme přístup k digitálnímu obsahu – Vzorům.

Nejprve však musíme uzavřít kupní smlouvu. Jak k tomu dojde, se dočtete níže. Součástí smlouvy mezi Vámi a námi se stanou i podmínky, které právě čtete.

Za poskytnutí vzorů si zpravidla účtujeme cenu. Občas Vám však můžeme udělat radost a ochutnávku Vzorného Práva poskytnout bezúplatně. Ceny jsou uvedené u jednotlivých Vzorů, u Balíčků vzorů a v ceníku na Webových stránkách. Ceny zahrnují DPH.

Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření kupní smlouvy.

Uživatelský účet je účet zřízený pro Vás na www.vzornepravo.cz na základě údajů, které jste nám sdělili. V Uživatelském účtu jsou uloženy Vaše dokumenty vytvořené na základě zakoupených Vzorů, údaje o zakoupených Vzorech a Balíčcích, historie Vašich objednávek a Vaše fakturační údaje.

Vzor je předloha pro vytvoření dokumentu skládající se z předem připraveného textu, nabídek na výběr různých variant a políček pro vyplnění Vašich údajů a textů.

Dokument je dokument, který si vytvoříte ze zakoupeného Vzoru provedením požadovaných voleb nebo výběru z nabídek variant ve Vzoru a doplněním svých údajů a textů do určených polí Vzoru. Dokument si následně stahujete do svého zařízení a Uživatelského účtu.

Balíček tvoří několik konkrétních Vzorů, které jsou obvykle potřeba pro řešení určité situace, a proto jsme je poskládali do Balíčku. Nabízíme i Balíček obsahující všechny Vzory Vzorného Práva.

Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jinak také Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

1.    VZORNÉ PRÁVO

1.1    Vzorné Právo poskytuje službu spočívající v přístupu ke Vzorům.
1.2    Účelem Vzorného Práva je poskytovat podporu při řešení typických situací v soukromých záležitostech i v podnikatelské praxi formou přístupu ke Vzorům.
1.3    Účelem Vzorného Práva naopak není poskytovat právní, obchodní nebo obdobné poradenství. Nejsme advokátní kancelář a neodpovídáme za přesnost, úplnost ani přiměřenost Vzorů ani za to, že Dokumenty vytvořené na jejich základě jsou vhodné pro situaci, kterou potřebujete vyřešit.
1.4    Vzory ani Webové stránky nejsou náhradou za právní rady nebo služby advokáta. Vložit do Vzoru správná data nebo vybrat Vzor nejvhodnější pro Vaši situaci je tedy pouze Vaším úkolem. Budete-li chtít, můžete se s výsledkem obrátit na jakéhokoli advokáta či jiného odborníka. S ním můžete konzultovat, zda jste si Vzor pro řešenou situaci správně vybrali nebo dokument správně sestavili, nebo můžete o kompletaci dokumentů na Webových stránkách požádat jeho.
1.5    Vzory jsou určeny pouze pro Vás a jste oprávněni je zpřístupnit pouze stranám právního vztahu, pro který má být Vzor použit, popř. svým či jejich zástupcům.
1.6    Vzory si můžete koupit buď jednotlivě, nebo jako součást Balíčku:
(a)    pokud zakoupíte jednotlivý Vzor, můžete z něj vytvořit až 5 Dokumentů v době do 7 dnů po uzavření kupní smlouvy;
(b)    ze Vzorů zakoupených jako součást Balíčku můžete vytvářet neomezené množství Dokumentů po dobu jednoho roku od uzavření kupní smlouvy.
1.7    Vzory jsou průběžně aktualizované a Vy máte vždy přístup k poslední aktuální verzi Vzoru.

2.    UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1    Před uzavřením kupní smlouvy je potřeba, abyste se na Webových stránkách zaregistrovali a přihlásili do svého Uživatelského účtu. Kupujete si Vzor (přístup ke Vzoru), do něhož doplníte své volby a vložíte svůj text a získáte tak Dokument. Obdobně, pokud si vyberete Balíček, kupujete Vzory obsažené v Balíčku. Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
2.2    Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím Webových stránek. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte běžně platíte za používání těchto prostředků, zejména přístup k internetu. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že využíváme prostředky komunikace na dálku.
2.3    K tomu, abychom mohli kupní smlouvu uzavřít, je třeba, abyste vytvořili Objednávku. Objednávka zahrnuje informace o Vzoru (jeho název) nebo Balíčku a jejich ceně, kontaktní údaje a způsob platby.
2.4    V průběhu vytváření Objednávky můžete měnit a kontrolovat údaje, a to až do doby, než Objednávku dokončíte (stiskem tlačítka „Potvrďte nákup“). Při zadávání Objednávky zkontrolujte, jestli jste zadali správné a pravdivé údaje. Údaje, které jste nám poskytli v Objednávce, budeme za správné a pravdivé považovat.
2.5    Před stiskem tlačítka „Potvrďte nákup“, kterým dojde k dokončení Objednávky a uzavření kupní smlouvy, musíte ještě vyjádřit souhlas s těmito podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. Dokončením Objednávky dojde k uzavření kupní smlouvy a Vám tímto okamžikem vzniká závazek k zaplacení ceny. Shrnutí Vaší Objednávky Vám zašleme na e-mail, který jste uložili ve svém Uživatelském účtu. Tyto podmínky dostanete v příloze e-mailu potvrzujícího Objednávku.
2.6    Po zaplacení ceny Vzoru Vám bude doručen Dokument vytvořený na základě Vzoru s Vašimi volbami a textovými doplněními. Dokument si budete moci stáhnout prostřednictvím webového prohlížeče do svého počítače či jiného zařízení ve formátu word nebo pdf. Dokument bude současně uložen i ve Vašem Uživatelském účtu, odkud si jej můžete stáhnout i opakovaně a kdykoli později. Současně Vám bude na dobu následujících sedmi dnů zpřístupněn zakoupený Vzor pro vyplnění / vytvoření dalších čtyř Dokumentů. Pokud kupujete Balíček, budou Vám zpřístupněny Vzory obsažené v Balíčku, a to pro vytváření neomezeného množství Dokumentů po dobu jednoho roku od uzavření kupní smlouvy.
2.7    Pokud po uzavření kupní smlouvy nezaplatíte cenu Vzoru, Dokument pro Vás zatím nebude přístupný a my Vás vyzveme e-mailem k zaplacení. Od kupní smlouvy můžeme odstoupit, jestliže cenu Vzoru neuhradíte ani po uplynutí 7 dnů od dokončení Objednávky (od uzavření kupní smlouvy).
2.8    V případě, že zakoupíte některý z Balíčků, můžete vytvářet a stahovat Dokumenty ze všech Vzorů obsažených v Balíčku. Všechny Vaše Dokumenty budou uloženy ve Vašem Uživatelském účtu. Pokud nevyužijete všechny Vzory obsažené v zakoupeném Balíčku, nemáte nárok na vrácení ceny ani její části.

3.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1    Na základě Vaší registrace Vám vytvoříme Uživatelský účet.
3.2    Vytvoření Uživatelského účtu je podmínkou nákupu. Bez něho nelze uzavřít kupní smlouvu a tedy ani využívat Vzory k přípravě Dokumentů.
3.3    Při registraci Uživatelského účtu je Vaší povinností uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje, a v případě, že se údaje změní, je aktualizovat.
3.4    Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Přístupové údaje jste povinni chránit a nikomu je neposkytovat. Za zneužití přístupových údajů v důsledku porušení této Vaší povinnosti neneseme žádnou odpovědnost.
3.5    Váš Uživatelský účet můžeme zrušit v případech uvedených v podmínkách registrace. O záměru zrušit Váš Uživatelský účet Vás budeme předem informovat e-mailem.
3.6    Váš Uživatelský účet zrušíme kdykoli, pokud o to požádáte.
3.7    Vezměte prosím na vědomí, že současně se zrušením Uživatelského účtu vždy smažeme i všechny Dokumenty, které budou v Uživatelském účtu uložené.

4.    ZPŘÍSTUPNĚNÍ VZORU

4.1    Vzor Vám dodáme tak, že jej pro Vás zpřístupníme a umožníme uložení vytvořeného Dokumentu ve formátu word nebo pdf do Vámi používaného zařízení.
4.2    Uložit Dokument ze Vzoru lze buď z Webových stránek bezprostředně po dokončení práce se Vzorem, nebo z Uživatelského účtu. Dokument zůstává uložen ve Vašem Uživatelském účtu a můžete si ho stáhnout i kdykoli později a opakovaně.
4.3    Rozumíme, že Vzor potřebujete použít zpravidla hned. Vzor (či Vzory v případě koupě Balíčku) proto zpřístupňujeme okamžitě po uzavření kupní smlouvy.

5.    CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1    Cena je vždy uvedena u každého Vzoru, u každého Balíčku a také v ceníku. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u Vzoru nebo u Balíčku a cenou uvedenou v návrhu Objednávky platí cena v návrhu Objednávky.
5.2    Cena je uvedena včetně DPH a zahrnuje i naše náklady na zpřístupnění Vzoru.
5.3    Cenu jste povinni zaplatit po uzavření kupní smlouvy a před stažením Dokumentu nebo jeho uložením v Uživatelském účtu. Cenu můžete zaplatit následujícími způsoby:
(a)    Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme spolu s potvrzením Objednávky.
(b)    Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu GoPay. Platba se řídí podmínkami této platební brány.
5.4    Fakturu Vám vystavíme v elektronické podobě po zaplacením ceny a zašleme na Váš e-mail nejpozději do 4 dnů po zaplacení.

6.    FUNKČNOST, KOMPATIBILITA A INTEROPERABILITA

6.1    Způsob práce se Vzorem je popsán na Webových stránkách v záložce FAQ a zachycen v tam odkazovaných videonávodech.
6.2    Práce se Vzorem a stažení Dokumentu vyžaduje na Vaší straně hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu word nebo pdf, a připojení k internetu. Za nedostupnost obsahu Webových stránek z důvodu nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení neodpovídáme.
6.3    Webové stránky včetně Vzorů, Uživatelského účtu a Dokumentů v něm uložených mohou být krátkodobě nedostupné v případě údržby našeho hardwarového a softwarového vybavení, výpadků serveru nebo aktualizace.
6.4    Vzory mohou nabízet propojení na jiné internetové stránky a umožňovat automatizované doplňování dat z těchto jiných zdrojů namísto manuálního doplnění dat. Toto propojení není součástí Vzoru a nezaručujeme jeho funkčnost ani správnost stažených dat.

7.    NAŠE ODPOVĚDNOST

7.1    Odpovídáme za to, že Vzory budou sloužit k účelu uvedenému v článku 1. Odpovídáme za to, že Webové stránky včetně Vzorů, Uživatelského účtu a Dokumentů v něm uložených budou funkční za předpokladů uvedených v článku 6. těchto podmínek.
7.2    Odpovídáme za to, že Vzory budou mít vlastnosti uvedené v § 2389i odst. 2 Občanského zákoníku.
7.3    Dále odpovídáme za to, že při zpřístupnění Vzor a jeho rozsah odpovídá popisu uvedenému na stránce Vzoru a je využitelný k účelu uvedenému v článku 1. těchto podmínek. Odpovídáme také za to, že se Balíček shoduje s popisem na stránce Balíčku a obsahuje tam uvedené Vzory.
7.4    Neodpovídáme za krátkodobou nedostupnost ve smyslu odstavce 6.2 a odstavce 6.4 těchto podmínek.
7.5    Neodpovídáme za to, že Vzor obsahuje veškeré v úvahu přicházející varianty potřebné k vytvoření Dokumentu úplně a přesně odpovídající situaci, kterou řešíte. Obdobně neodpovídáme za to, že Balíček obsahuje veškeré možné Vzory související s tématem Balíčku.
7.6    Neodpovídáme za správný výběr Vzoru pro řešení Vaší situace. Neodpovídáme ani za Dokument, Vaše provedené volby ani údaje, které jste do Dokumentu vložili.
7.7    Pokud se domníváte, že naše služba není funkční, kontaktujte nás na adrese zakaznicke@wolterskluwer.cz a popište problém. Sdělte nám také, zda s Vámi v dané věci máme komunikovat prostřednictvím jiného telefonního čísla nebo e-mailové adresy, než které jsou uvedené v Uživatelském účtu.
7.8    Ozveme se Vám co nejdříve po nahlášení problému. Potvrdíme Vám, s jakým problémem jste se na nás obrátili, kdy to bylo a jak jste problém navrhovali řešit. Nejpozději do 4 dnů buď problém odstraníme a potvrdíme, o jaký problém se jednalo a kdy byl odstraněn. Pokud nebylo problém možné do 4 dnů od jeho nahlášení vyřešit, navrhneme jiné řešení. Tím může být poskytnutí slevy nebo úplné vrácení zaplacené ceny. Pokud se jedná o problém, za který neodpovídáme, toto naše stanovisko Vám sdělíme. Pokud nebudeme do 4 dnů na nahlášení problému vůbec reagovat nebo se odstraněná vada projeví znovu, můžete od smlouvy odstoupit.
7.9    Pokud bezprostředně pro provedení nákupu Vzoru není možné ze Vzoru nebo ze Vzorů obsažených v zakoupeném Balíčku generovat Dokumenty, máte právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě Vám zaplacenou kupní cenu vrátíme na účet, který jste použili pro zaplacení ceny nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy.

8.    PRÁVA SPOTŘEBITELE

8.1    Pokud s námi uzavíráte smlouvu jako spotřebitel, máte právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které nám bude v uvedené lhůtě doručeno například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 3265, 130 00 Strašnice, či prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu zakaznicke@wolterskluwer.cz. Můžete použít následující vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností:
Odstoupení od smlouvy
Adresát: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 3265, 130 00 Strašnice I
E-mail: zakaznicke@wolterskluwer.cz
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o zakoupení následujícího Vzoru / Balíčku na webových stránkách Vzorného Práva: (doplňte)
Datum objednávky: (doplňte)
Jméno a příjmení spotřebitele: (doplňte)
Adresa spotřebitele: (doplňte)
Datum: (doplňte)
Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán na listině)


8.2    V případě odstoupení od smlouvy podle odstavce 8.1 těchto podmínek Vám vrátíme kupní cenu, a to převodem na účet, který jste použili pro zaplacení ceny, nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy. Po odstoupení od smlouvy Vám Vzor nebo Balíček, zakoupený na základě smlouvy, od které jste odstoupili, znepřístupníme.

9.    ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

9.1    Ve vztahu k Vám nejsme vázáni žádnými kodexy chování.
9.2    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailové adresy zakaznicke@wolterskluwer.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na Váš e-mail.
9.3    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
9.4    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1    Pokud do Vzorů vyplňujete osobní údaje, odpovídáte za to, že je zpracováváte v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie. Dle GDPR jste jejich správcem a my jejich zpracovatelem. Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje Vašich klientů, obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob, jejichž osobní údaje do Vzorů vyplňujete, a další informace týkající se těchto osob.
10.2    Zpracování z naší strany spočívá pouze v ukládání těchto osobních údajů pro Vaše potřeby v Dokumentech. Osobní údaje dále neanalyzujeme ani nezpracováváme.
10.3    Osobní údaje zpracováváme nejdéle po dobu existence Dokumentů ve Vašem Uživatelském účtu.
10.4    Osobní údaje zpracováváme pouze na základě Vašich pokynů, včetně jejich předávání do zahraničí, pokud nám předání nepřikazují právní předpisy. V takovém případě Vás o tom před předáním informujeme, ledaže by nám to právní předpisy zakazovaly.
10.5    Veškeré naše zaměstnance či jiné spolupracovníky, kteří osobní údaje zpracovávají, jsme zavázali k mlčenlivosti. Dalšími zpracovateli jsou společnost Cream s.r.o., IČO 36828629, se sídlem Drieňová 3, 821 01 Bratislava, a společnost Wolters Kluwer, se sídlem Zuidpoolsingel 2, 2408 ZE Alphen aan de Rijn, Nizozemí. Tito zpracovatelé se zavázali dodržovat stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, kterými jsme povinni jako zpracovatel my vůči Vám. Souhlasem s těmito podmínkami zároveň souhlasíte se zapojením těchto dalších zpracovatelů. Do zpracování nezapojíme žádného dalšího zpracovatele bez Vašeho předchozího písemného povolení. Dále jsme přijali veškerá opatření dle čl. 32 GDPR.
10.6    Při své činnosti zohledňujeme povahu zpracování. Jsme Vám nápomocni prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, je-li to možné, pro splnění Vaší povinnosti reagovat na žádosti subjektů údajů stanovených v kapitole III. GDPR a při zajišťování souladu s vašimi povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR.
10.7    Osobní údaje přestaneme zpracovávat, jakmile ze svého Uživatelského účtu odstraníte Dokumenty, které osobní údaje obsahují. Budeme-li rušit Váš Uživatelský účet, ať již na Vaši žádost nebo na základě našeho sdělení podle odstavce 3.5 těchto podmínek, vyzveme Vás předem, abyste si před zrušením Uživatelského účtu stáhli Dokumenty obsahující osobní údaje, pokud si přejete tyto osobní údaje vrátit. Při zrušení Uživatelského účtu všechny osobní údaje smažeme. Výjimku tvoří případy, kdy nám zákony přikazují osobní údaje nadále uchovávat.
10.8    V případě, že potřebujete doložit splnění povinností ohledně ochrany osobních údajů, rádi Vám vyhovíme. Kontaktujte nás na e-mailové adrese zakaznicke@wolterskluwer.cz.
10.9    Tento článek se neuplatní na zpracování Vašich osobních údajů souvisejících s registrací Uživatelského účtu, informace k tomuto zpracování jsou dostupné zde.

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1    Vztah mezi Vámi a námi se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, mimo jiné i ustanoveními o poskytování digitálního obsahu, § 2389a a násl. Pokud jste spotřebitelé, vztahují se na Vás i příslušná ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména § 1810 a násl. Občanského zákoníku.
11.2    Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme oprávněni změnit a doplnit tyto podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Informace o změně podmínek Vám zašleme na Váš e-mail uvedený v Uživatelském účtu nejméně 14 dní před účinností této změny.
11.3    V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 5 dnů, máme my i Vy právo od kupní smlouvy odstoupit.
11.4    Spotřebitelské recenze na Webových stránkách jsou individuálně ověřenými recenzemi našich zákazníků.
11.5    Smlouvu elektronicky archivujeme u nás. Vy smlouvu obdržíte e-mailem postupem podle odstavce 2.5 těchto podmínek.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2023.