Menu

FAQ

Nejčastěji podkládané otázky k webové službě Vzorné Právo.

1) Co Vzorné Právo nabízí?

Vzorné Právo pro vás po zodpovězení několika jednoduchých otázek a doplnění potřebných informací vytvoří právní dokument pro situaci, kterou potřebujete vyřešit. Finální dokument vám doručí ve formátu Word. Vzorné právo umožní i uložení rozpracované verze a její pozdější dokončení. Z jednoho vzoru si můžete vytvořit více variant dokumentu.

Vzorné Právo obsahuje vzory z oblastí podnikání, pracovního práva, ochrany osobních údajů (GDPR), nemovitostí a rodinných vztahů. Z každé oblasti vám vždy nabízíme minimálně jeden vzor zdarma k vyzkoušení. Další vzory neustále přibývají. 

Základní představu o tom, jak Vzorné Právo funguje, si vytvoříte po shlédnutí krátkého videa umístěného zde.

 2) Jaký je rozdíl mezi vzory v aplikaci Vzorné Právo a vzory běžně dostupnými na internetu?

Vzorné Právo pro vás umí vytvořit dokument na míru. Vzory jsou připravené tak, aby pokryly široký rozsah problematiky, které se věnují. Tak, jak postupně odpovídáte na otázky a doplňujete potřebné údaje, se vám text postupně skládá doslova před očima a přizpůsobuje se vašim požadavkům. Vzory neustále aktualizujeme a reagujeme tak na změny, které s sebou v čase přináší legislativa nebo judikatura.

Oproti tomu vzory nalezené na internetu jsou převážně statické dokumenty ve wordu, do kterých přímo vpisujete konkrétní data. Vzhledem k jejich předdefinovanému charakteru nemáte jistotu, jestli jsou v nich uvedena všechna ustanovení, které potřebujete pro řešení vašeho problému. Velmi diskutabilní je také otázka aktuálnosti vzorů volně k dispozici na internetu.

3) Jak mohu s vytvořeným dokumentem v aplikaci Vzorné Právo nakládat?

Dokument vyplněný prostřednictvím aplikace Vzorné Právo je možné uložit ve formátu word na lokální disk ve svém PC. Vedle toho aplikace Vzorné právo umožňuje správu dokumentu v záložce moje pracovna, kde můžete:

  • vytvářet nové dokumenty
  • přejmenovat stávající nové dokumenty
  • dokončit dříve rozpracované dokumenty
  • duplikovat existující dokumenty

Do budoucna připravujeme další funkce, které vám ulehčí správu dokumentů v prostředí aplikace Vzorné právo. 

4) Jak si mohu vzory zakoupit?

Vzor si můžete zakoupit samostatně. V tomto případě máte možnost vytvoření max. 5-ti různých dokumentů na základě jednoho vzoru.  Dále si můžete zakoupit předplatné vzorů patřících k vybrané právní oblasti nebo předplatné vzorů vztahujících se k vybrané životní situací. Tyto formy předplatného umožňují neomezené vytváření dokumentů na základě předplacených vzorů. 

Rozdíl mezi jednotlivými produkty lze znázornit pomocí následující tabulky

Produkt

Vzor

Životní situace

Oblast práva

Popis produktu

Jeden vzor

Soubor vzorů týkající se jedné agendy nebo konkrétního úkonu

Soubor životních situací spadajících do stejné oblasti práva

Typ produktu

Jednorázový nákup

Předplatné (1 rok)

Předplatné (1 rok)

Použití

Možnost vytváření dokumentů z jednoho vzoru v aplikaci Vzorné právo po dobu 7 dní, možnost vytvořit max. 5 dokumentů

Neomezené použití po dobu 1 roku

Neomezené použití po dobu 1 roku

 

5) Jaké jsou ceny?

Ceny jsou pro jednotlivé vzory a životní situace stanoveny ve dvou úrovních, které jsou odvozeny od jejich komplexnosti.

Ceny s DPH jsou uvedeny v tabulce níže.

Samostatný vzor

Životní situace

Oblast práva

Jednoduchý

Komplexní

Jednoduchá

Komplexní

Jednoduchá

Komplexní

149,-

249,-

990,-

1490,-

1490,-

4900,-

 Kompletní katalog je k dispozici zde

6) Kde naleznu zakoupené vzory?

Všechny zakoupené vzory v rámci životních situací a oblastí práva naleznete v katalogu vzorů. Pokud jste si zakoupili jednotlivé vzory, naleznete je v kompletním katalogu produktů, který vás navede na stránku vzoru. Z této stránky si můžete začít vytvářet finální dokumenty.

7) Kde naleznu vytvořené dokumenty?

Dokumenty, které jste si vytvořili ze zakoupených vzorů, naleznete po přihlášení v aplikaci Vzorné právo na stránce Moje pracovna.  

8) Co se stane po uplynutí licence?

Po uplynutí licence uživatel již nemůže vytvářet nové dokumenty ze vzoru. Může si ale stáhnout již dříve vytvořený dokument ve své pracovně.   

9) Kdo vzory vytváří?

Vzory vytváří odborní specialisté advokátní kanceláře PRK Partners. Více informací o autorech naleznete zde.

10) Kde najdu kompletní nabídku vzorů?

Kompletní nabídka vzorů, včetně jednotlivých balíčků, je v kompletním katalogu.

11) Jsou vzory pravidelně aktualizované vzhledem k měnící se legislativě?

Ano. Jakmile dojde k úpravě souvisejících zákonů či judikatury, ihned je aktualizace v předloze zapracována a poskytnuta zákazníkovi jako součást jeho předplatného.