Menu

FAQ

Nejčastěji pokládané otázky k webové službě Vzorné Právo.

Co Vzorné Právo nabízí?

Se Vzorným Právem si snadno vytvoříte právní dokument pro situaci, kterou potřebujete vyřešit. Finální dokument vám doručí ve formátu Word. Vzorné Právo umožní i uložení rozpracované verze a její pozdější dokončení. Z jednoho vzoru si můžete vytvořit více variant dokumentu.

Vzorné Právo obsahuje vzory z oblastí podnikání, pracovního práva, ochrany osobních údajů (GDPR), nemovitostí a rodinných vztahů. Z každé oblasti vám vždy nabízíme minimálně jeden vzor zdarma k vyzkoušení. Další vzory neustále přibývají. 

Základní představu o tom, jak Vzorné Právo funguje, si vytvoříte po shlédnutí krátkého videa umístěného zde.

Pro video návod, jak vyplnit vzor, klikněte zde.

 Jaký je rozdíl mezi vzory v aplikaci Vzorné Právo a vzory běžně dostupnými na internetu?

Vzory Vzorného Práva jsou připravené tak, aby pokryly široký rozsah záležitosti, které potřebujete vyřešit. Postupně odpovídáte na otázky a doplňujete potřebné údaje a text se vám skládá doslova před očima. Vzory neustále aktualizujeme a reagujeme tak na změny, které s sebou v čase přináší legislativa nebo judikatura.

Oproti tomu vzory nalezené na internetu jsou převážně statické dokumenty ve wordu, do kterých přímo vpisujete konkrétní data a výsledný dokument bez pomoci techniky získáváte obvykle mnohem složitěji. Velmi diskutabilní je také otázka aktuálnosti a správnosi vzorů volně k dispozici na internetu.

Jak mohu s vytvořeným dokumentem v aplikaci Vzorné Právo nakládat?

Dokument vyplněný prostřednictvím aplikace Vzorné Právo je možné uložit ve formátu word na lokální disk ve svém PC. Vedle toho aplikace Vzorné právo umožňuje správu dokumentu v záložce Moje vzory, kde můžete:

  • vytvářet nové dokumenty
  • přejmenovat stávající nové dokumenty
  • dokončit dříve rozpracované dokumenty
  • duplikovat existující dokumenty

Do budoucna připravujeme další funkce, které vám správu dokumentů v prostředí aplikace Vzorné Právo ulehčí. 

Jak si mohu vzory zakoupit?

Vzor si můžete zakoupit samostatně. V tomto případě máte možnost vytvoření max. 5ti různých dokumentů na základě jednoho vzoru.  Dále si můžete zakoupit předplatné vzorů patřících k vybrané právní oblasti nebo předplatné vzorů vztahujících se k vybrané životní situací. Tyto formy předplatného umožňují neomezené vytváření dokumentů na základě předplacených vzorů. 

Rozdíl mezi jednotlivými produkty lze znázornit pomocí následující tabulky

Produkt

Vzor

Životní situace

Oblast práva

Popis produktu

Jeden vzor

Soubor vzorů týkající se jedné agendy nebo konkrétního úkonu

Soubor životních situací spadajících do stejné oblasti práva

Typ produktu

Jednorázový nákup

Předplatné (1 rok)

Předplatné (1 rok)

Použití

Možnost vytváření dokumentů z jednoho vzoru v aplikaci Vzorné právo po dobu 7 dní, možnost vytvořit max. 5 dokumentů

Neomezené použití po dobu 1 roku

Neomezené použití po dobu 1 roku

 

Jaké jsou ceny?

Ceny jsou pro jednotlivé vzory a životní situace stanoveny ve dvou úrovních, které jsou odvozeny od jejich komplexnosti.

Ceny s DPH jsou uvedeny v tabulce níže.

Samostatný vzor

Životní situace

Oblast práva

Jednoduchý

Komplexní

Jednoduchá

Komplexní

Jednoduchá

Komplexní

149,-

249,-

990,-

1490,-

1490,-

3900,- / 4900,-

 Kompletní katalog je k dispozici zde

Kde naleznu zakoupené vzory?

Všechny zakoupené vzory v rámci životních situací a oblastí práva naleznete v katalogu vzorů. Pokud jste si zakoupili jednotlivé vzory, naleznete je v kompletním katalogu produktů, který vás navede na stránku vzoru. Z této stránky si můžete začít vytvářet finální dokumenty.

Kde naleznu vytvořené dokumenty?

Dokumenty, které jste si vytvořili ze zakoupených vzorů, naleznete po přihlášení v aplikaci Vzorné právo na stránce Moje vzory.  

Co se stane po uplynutí licence?

Po uplynutí licence uživatel již nemůže vytvářet nové dokumenty ze vzoru. Může si ale stáhnout již dříve vytvořený dokument ve své pracovně (záložka Moje vzory).   

Kdo vzory vytváří?

Vzory vytváří odborní specialisté advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář. Více informací o autorech naleznete zde.

Kde najdu kompletní nabídku vzorů?

Kompletní nabídka vzorů, včetně jednotlivých balíčků, je k dispozici v katalogu.