Menu

FAQ

Nejčastěji pokládané otázky k webové službě Vzorné Právo.

Co Vzorné Právo nabízí?

Se Vzorným Právem si snadno vytvoříte právní dokument pro situaci, kterou potřebujete vyřešit. Finální dokument vám doručíme ve formátu Docx nebo Pdf. Vzorné Právo umožní i uložení rozpracované verze a její pozdější dokončení. Z jednoho vzoru si můžete vytvořit více variant dokumentu.

Vzorné Právo obsahuje vzory z oblastí podnikání, pracovního práva, ochrany osobních údajů (GDPR), nemovitostí a rodinných vztahů. Z každé oblasti vám vždy nabízíme minimálně jeden vzor zdarma k vyzkoušení. Další vzory neustále přibývají. 

Základní představu o tom, jak Vzorné Právo funguje, si vytvoříte po shlédnutí krátkého videa umístěného zde.

Pro video návod, jak vyplnit vzor, klikněte zde.

Je nějaký rozdíl mezi vzory v aplikaci Vzorné Právo a vzory běžně dostupnými na internetu?

Vzory Vzorného Práva jsou připravené tak, aby pokryly široký rozsah záležitosti, které potřebujete vyřešit. Postupně odpovídáte na otázky a doplňujete potřebné údaje a text se vám skládá doslova před očima. Vzory neustále aktualizujeme a reagujeme tak na změny, které s sebou v čase přináší legislativa nebo judikatura.

Oproti tomu vzory nalezené na internetu jsou převážně statické dokumenty ve wordu, do kterých přímo vpisujete konkrétní data a výsledný dokument bez pomoci techniky získáváte obvykle mnohem složitěji. Velmi diskutabilní je také otázka aktuálnosti a správnosi vzorů volně k dispozici na internetu.

Jak lze nakládat s dokumentem vytvořeným v aplikaci Vzorné Právo?

Dokument vyplněný prostřednictvím aplikace Vzorné Právo je možné uložit ve formátu Docx nebo Pdf na lokální disk ve svém PC. Vedle toho aplikace Vzorné Právo umožňuje správu dokumentu v záložce Moje vzory, kde můžete dokumenty:

  • vytvářet
  • přejmenovat dokumenty
  • dokončit dříve rozpracované dokumenty
  • duplikovat 
  • mazat

Připravujeme další funkce, které správu dokumentů v prostředí Vzorného Práva ulehčí. 

Jak vzory získat?

Je možné si předplatit jednotlivý vzor nebo předplatit balíček / balíčky vzorů.

Při koupi jednotlivého vzoru získáte 7mi denní licenci, která umožňuje vytvořit až 5 dokumentů na základě tohoto vzoru. Jednotlivý vzor si pořídíte tak, že nejprve vzor vyplníte (ideální je, pokud jste již přihlášení ke svému uživatelskému účtu). Po vyplnění vzoru vás aplikace vyzve k platbě a po zaplacení si svůj dokument stáhnete ze záložky Moje vzory. Postup nákupu vzoru můžete sledovat ve videu zde.  

Předplatné balíčku vzorů představuje roční licenci ke všem vzorům obsaženým v balíčku. V době trvání licence můžete ze vzorů vytvářet dokumenty bez jakéhokoli omezení.  

Rozdíly mezi druhy předplatného jsou shrnuté v následující tabulce:

Produkt

Vzor

Životní situace

Oblast práva

Popis produktu

Jeden vzor

Soubor vzorů týkající se jedné agendy nebo konkrétního úkonu

Soubor životních situací spadajících do stejné oblasti práva

Typ produktu

Jednorázový nákup

Předplatné (1 rok)

Předplatné (1 rok)

Použití

Možnost vytváření dokumentů z jednoho vzoru v aplikaci Vzorné právo po dobu 7 dní, možnost vytvořit max. 5 dokumentů

Neomezené použití po dobu 1 roku

Neomezené použití po dobu 1 roku


Kolik za vzory zaplatíte?

Ceny jsou pro jednotlivé vzory a životní situace stanoveny ve dvou úrovních, které jsou odvozeny od jejich komplexnosti.

Ceny s DPH jsou uvedeny v tabulce níže.

Samostatný vzor

Životní situace

Oblast práva

Jednoduchý

Komplexní

Jednoduchá

Komplexní

Jednoduchá

Komplexní

149 Kč

249 Kč

990 Kč

1 490 Kč

1 490 Kč

3 900 / 4 900 Kč

 Kompletní katalog je k dispozici zde

Kde najdu své předplacené vzory?

Všechny předplacené vzory naleznete v záložce svého uživatelského účtu Moje vzory, pod tlačítkem "+ Nový vzor". Odkud také můžete vytvářet ze vzorů nové dokumenty. 

Zakoupené balíčky jsou označené i v katalogu vzorů. Pokud jste si zakoupili jednotlivé vzory, naleznete je v kompletním katalogu produktů, který vede na stránky vzoru. NOvé dokumenty můžete vytvářet nejen ze záložky Moje vzory, ale nadále i ze stránek jednotlivých vzorů. 

Kde jsou dokumenty vytvořené ze vzorů?

Dokumenty, které jste vytvořili z předplacených vzorů, naleznete ve svém uživatelském účtu v záložce Moje vzory.  

Co se stane po uplynutí licence?

Jakmile uplyne licence, nelze ze vzoru vytvářet nové dokumenty. Dosavadní dokumenty je možné nadále stahovat (záložka uživatelského účtu Moje vzory).   

Kdo vzory vytváří?

Vzory vytvářejí a pravidelně aktualizují odborní specialisté advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář. Více informací o autorech naleznete zde.

Kde najdu kompletní nabídku vzorů?

Kompletní nabídka vzorů, včetně jednotlivých balíčků, je k dispozici v katalogu.

Legislativa se stále mění. Jsou vzory pravidelně aktualizované?

Ano. Jakmile dojde k novele příslušných zákonů či judikatury, ihned je aktualizace v předloze zapracována a poskytnuta zákazníkovi jako součást jeho předplatného.