Menu

Řeším bezpečnostní incidenty

Ani formality spojené s hlášením a vyřizováním bezpečnostních incidentů s námi nepokazíte! Krok za krokem vám pomůžeme vyplnit vše potřebné.

Balíček vzorů pro situaci

Řeším bezpečnostní incidenty

990 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

4 vzory

Vzor

PROTOKOL PŘÍPADU PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

O každém porušení zabezpečení ochrany osobních údajů je třeba vyhotovit interní záznam, k čemuž slouží právě tento formulář.

Vzor

INTERNÍ HLÁŠENÍ PŘÍPADU PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento vzor může sloužit jako základní obsahový rámec pro řešení informačního toku ohledně případů porušení zabezpečení ochrany osobních údajů uvnitř organizace správce, stejně jako k informování správce ze strany zpracovatele či opačně.

Vzor

Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud dojde k porušení zabezpečení ochrany osobních údajů, máte povinnost o této skutečnosti informovat ÚOOÚ, s čímž by vám měl napomoci tento vzor.

Vzor

OZNÁMENÍ PŘÍPADU PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍ ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud dojde k závažnému porušení zabezpečení ochrany osobních údajů, máte povinnost o této skutečnosti informovat také dotčené subjekty údajů. Se splněním takové informační povinnosti vám pomůže tento formulář.