Menu

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Odpověď na žádost o přenos osobních údajů

O způsobu vyřízení žádosti o přenos osobních údajů musíte subjekty údajů informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 1 měsíce od jejího obdržení. Tuto lhůtu lze ve složitých případech prodloužit až na 3 měsíce (do jednoho měsíce však musí být subjekt informován o důvodech a případně i předpokládané délce prodloužení lhůty). Prodloužení lhůty na 3 měsíce nepřichází v úvahu, má-li být žádost zamítnuta. Odpověď musí být odůvodněná. Vždy musíte subjekt údajů poučit o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a žádat o soudní ochranu.

   

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Váš dokument byl úspěšně zpracován.