Menu

Řeším žádosti subjektů osobních údajů

Obracejí se na vás osoby, jejichž údaje spravujete nebo zpracováváte? Usnadněte si práci použitím vzorů, které umožňují jak správné strukturování žádostí, tak i sestavení odpovědí na ně.

Balíček vzorů pro situaci

Řeším žádosti subjektů osobních údajů

990 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

14 vzorů

Vzor

ŽÁDOST O OMEZENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V situacích, kdy není další zpracování osobních údajů vhodné, má subjekt údajů právo požadovat omezení zpracování osobních údajů po dobu trvání v žádosti uvedených důvodů. Tento formulář napomůže subjektu údajů s podáváním takové žádosti.

Vzor

ŽÁDOST O OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že je subjekt údajů přesvědčen o nesprávnosti nebo neúplnosti vámi zpracovávaných osobních údajů, může požadovat nápravu ve vašich záznamech. Na základě tohoto vzoru subjektům údajů usnadníte podání žádosti o opravu jejich osobních údajů.

Vzor

ŽÁDOST O PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jsou splněny v GDPR stanovené podmínky, subjekt údajů po vás může požadovat přenos vámi zpracovávaných osobních údajů k jinému správci. Tímto formulářem usnadníte subjektům údajů podání žádosti o přenos osobních údajů.

Vzor

ŽÁDOST O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM VZOR ZDARMA

Subjekt údajů po vás může požadovat informace o tom, jestli a případně jaké jeho osobní údaje zpracováváte. Díky této předloze usnadníte subjektům údajů podání žádosti o přístup.

Vzor

ŽÁDOST O VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V GDPR jsou stanoveny situace, ve kterých může subjekt údajů po správci požadovat ukončení veškerého zpracování a likvidaci uchovávaných osobních údajů. Jedná se zejména o situace nezákonného nebo neopodstatněného zpracování. Tímto formulářem usnadníte subjektu údajů podání žádosti o výmaz jeho osobních údajů.

Vzor

Stížnost subjektu údajů

Pokud je subjekt údajů nespokojený s tím, jak provádíte zpracování jeho osobních údajů, může se na vás obrátit prostřednictvím tohoto vzoru. Pro správce je výhodnější vyřešit vzniklou situaci se subjektem údajů, protože zapojení Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) do sporu je zpravidla nežádoucí.

Vzor

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V situacích, kdy není další zpracování osobních údajů vhodné, má subjekt údajů právo požadovat omezení zpracování osobních údajů po dobu trvání v žádosti uvedených důvodů. Pomocí tohoto vzoru odpovíte na takovou žádost subjektu údajů.

Vzor

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že je subjekt údajů přesvědčen o nesprávnosti nebo neúplnosti vámi zpracovávaných osobních údajů, může požadovat nápravu ve vašich záznamech. Pomocí tohoto vzoru odpovíte na takový požadavek ze strany subjektu údajů.

Vzor

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jsou splněny v GDPR stanovené podmínky, subjekt údajů po vás může požadovat přenos vámi zpracovávaných osobních údajů k jinému správci. Pomocí tohoto vzoru odpovíte na takovou žádost subjektu údajů.

Vzor

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Subjekt údajů po vás může požadovat informace o tom, jestli a případně jaké jeho osobní údaje zpracováváte. Tento formulář vám pomůže, pokud se na vás subjekt údajů s tímto požadavkem obrátí.

Vzor

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V GDPR jsou stanoveny situace, ve kterých může subjekt údajů po správci požadovat ukončení veškerého zpracování a výmaz uchovávaných osobních údajů. Jedná se zejména o situace nezákonného nebo neopodstatněného zpracování. Pokud se na vás subjekt údajů v této věci obrátí, tento vzor vám pomůže s odpovědí.

Vzor

Odpověď na stížnost

Pokud se na vás subjekt údajů obrátí se stížností týkající se zpracování osobních údajů, tento vzor by vám měla pomoci s formulováním odpovědi.

Vzor

Oznámení o obnovení zpracování osobních údajů, které bylo omezeno

V případě, že došlo k omezení zpracování osobních údajů a byla zde povinnost o tom subjekt údajů informovat (např. pokud bylo omezení zahájeno na žádost subjektu údajů), musíte ho předem informovat také o tom, že zpracování osobních údajů bude zase obnoveno.

Vzor

Informace o výmazu osobních údajů

Vzor slouží k informování subjektu údajů o provedení výmazu osobních údajů na základě jeho žádosti.