Menu

Stížnost subjektu údajů

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Stížnost subjektu údajů

Tím, že umožníte subjektům údajů obracet se s jejich stížnostmi a podněty přímo na vás, omezíte případy, kdy se budou obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Pomocí vzoru si připravíte formulář pro subjekty údajů, který jim usnadní podávání podnětů a stížností a bude obsahovat základní údaje pro správce nebo zpracovatele potřebné pro řešení těchto stížností. Pokud jste jmenovali svého pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), náleží vyřizování stížností od subjektů údajů do jeho kompetence.

   

Stížnost subjektu údajů

Váš dokument byl úspěšně zpracován.