Menu

Stížnost subjektu údajů

Stížnost subjektu údajů

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 4 minuty

Stížnost subjektu údajů

149 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Tím, že umožníte subjektům údajů obracet se s jejich stížnostmi a podněty přímo na vás, omezíte případy, kdy se budou obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Pomocí vzoru si připravíte formulář pro subjekty údajů, který jim usnadní podávání podnětů a stížností a bude obsahovat základní údaje pro správce nebo zpracovatele potřebné pro řešení těchto stížností. Pokud jste jmenovali svého pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), náleží vyřizování stížností od subjektů údajů do jeho kompetence.


Vzor je součástí balíčku:

Řeším žádosti subjektů osobních údajů (14 vzorů)

 • žádost o výmaz osobních údajů
 • žádost o přístup k osobním údajům
 • žádost o přenos osobních údajů
 • žádost o opravu osobních údajů
 • žádost o omezení osobních údajů
 • Stížnost subjektu údajů
 • Oznámení o obnovení zpracování osobních údajů, které bylo omezeno
 • Odpověď na žádost o výmaz osobních údajů
 • Odpověď na žádost o přístup k osobním údajům
 • Odpověď na žádost o přenos osobních údajů
 • Odpověď na žádost o opravu osobních údajů
 • Odpověď na žádost o omezení zpracování osobních údajů
 • Odpověď na stížnost
 • Informace o výmazu osobních údajů
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality