Menu

Žádost o opravu osobních údajů

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Žádost o opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, abyste bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo také na doplnění neúplných osobních údajů. Právo na opravu neznamená povinnost vyhledávat nepřesné údaje (nicméně vám v tom zároveň nic nebrání). Na základě tohoto vzoru subjektům údajů usnadníte podání žádosti o opravu jejich osobních údajů.

   

Žádost o opravu osobních údajů

Váš dokument byl úspěšně zpracován.