Menu

ŽÁDOST O PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Žádost o přenos osobních údajů

Právo na přenositelnost představuje právo subjektu údajů získat osobní údaje, které se ho týkají a jež vám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje zpracováváte automaticky a jejich zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě. Dále právo na přenositelnost představuje právo přenést tyto údaje k jinému správci. Tímto formulářem usnadníte subjektům údajů podání žádosti o přenos osobních údajů.

   

ŽÁDOST O PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Váš dokument byl úspěšně zpracován.