Menu

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Odpověď na žádost o omezení zpracování osobních údajů

O způsobu vyřízení žádosti o omezení zpracování musíte subjekty údajů informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do jednoho měsíce od jejího obdržení. Tuto lhůtu lze ve složitých případech prodloužit, maximálně však na tři měsíce (v původní jednoměsíční lhůtě musí být subjekt informován o důvodech odkladu, případně o předpokládané délce prodloužení lhůty). V případě nevyhovění žádosti lhůtu jednoho měsíce nelze prodloužit a odpověď na žádost musí být odůvodněná. V obou případech musíte subjekt údajů poučit o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a žádat o soudní ochranu.

   

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Váš dokument byl úspěšně zpracován.