Menu

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 3 minuty

Odpověď na žádost o přístup k osobním údajům

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

O způsobu vyřízení žádosti o přístup k osobním údajům musíte subjekty údajů informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 1 měsíce od jejího obdržení. Tuto lhůtu lze ve složitých případech prodloužit až na 3 měsíce (do jednoho měsíce však musí být subjekt informován o důvodech a případně i předpokládané délce prodloužení lhůty). Prodloužení lhůty na 3 měsíce nepřichází v úvahu, má-li být žádost zamítnuta. Odpověď musí být odůvodněná. Vždy musíte subjekt údajů poučit o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a žádat o soudní ochranu.


Vzor je součástí balíčku:

Řeším žádosti subjektů osobních údajů (14 vzorů)

 • žádost o výmaz osobních údajů
 • žádost o přístup k osobním údajům
 • žádost o přenos osobních údajů
 • žádost o opravu osobních údajů
 • žádost o omezení osobních údajů
 • Stížnost subjektu údajů
 • Oznámení o obnovení zpracování osobních údajů, které bylo omezeno
 • Odpověď na žádost o výmaz osobních údajů
 • Odpověď na žádost o přístup k osobním údajům
 • Odpověď na žádost o přenos osobních údajů
 • Odpověď na žádost o opravu osobních údajů
 • Odpověď na žádost o omezení zpracování osobních údajů
 • Odpověď na stížnost
 • Informace o výmazu osobních údajů
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality