Menu

Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů

Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 4 minuty

Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů

149 Kč

  • Předplatné na 7 dní
  • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
  • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Nově jste povinni hlásit porušení zabezpečení (data breach) ÚOOÚ. Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů je nutné ohlásit bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy jste se o něm dozvěděli. Výjimkou může být situace, kdy je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění. Není-li možné poskytnout veškeré informace najednou, mohou být poskytnuty postupně.


Vzor je součástí balíčku:

Řeším bezpečnostní incidenty (4 vzorů)

  • Protokol případu porušení zabezpečení osobních údajů
  • Oznámení případu porušení zabezpečení osobní údajů subjektu údajů
  • Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů
  • Interní hlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů
  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality