Menu

Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů

Nově jste povinni hlásit porušení zabezpečení (data breach) ÚOOÚ. Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů je nutné ohlásit bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy jste se o něm dozvěděli. Výjimkou může být situace, kdy je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění. Není-li možné poskytnout veškeré informace najednou, mohou být poskytnuty postupně.

   

Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů

Váš dokument byl úspěšně zpracován.