Menu

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ MIMO VALNOU HROMADU společnosti s ručením omezeným (per rollam)

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Oznámení o přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu společnosti s ručením omezeným (per rollam)

Společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu má povinnost oznámit výsledek rozhodování per rollam společníkům. Zákon nestanoví, jakou formou má být výsledek oznámen, nicméně s ohledem na prokazatelnost splnění této povinnosti (i ve vztahu k obchodnímu rejstříku) je více než žádoucí oznámení o rozhodnutí mimo valnou hromadu vypracovat písemně. Vzorné Právo dbá na to, aby vzor oznámení obsahoval veškeré povinné náležitosti. Přípravu vám usnadní katalog nejčastěji řešených korporátních záležitostí. Pokud si nevyberete, můžete vložit text dle vlastního uvážení.

Související vzory: 
Rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu (per rollam)

   

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ MIMO VALNOU HROMADU společnosti s ručením omezeným (per rollam)

Váš dokument byl úspěšně zpracován.