Menu

Oznámení o vstupu společnosti s ručením omezeným do likvidace adresované věřiteli

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Oznámení o vstupu společnosti s ručením omezeným do likvidace

Likvidovaná společnost je povinna zajistit zveřejnění informace o svém vstupu do likvidace, obvykle v Obchodním věstníku nebo nově v obchodním rejstříku. Informace musí obsahovat výzvu věřitelům společnosti k přihlášení jejich pohledávek. Vedle toho je ale vhodné, aby likvidátor všechny známé věřitele společnosti obeslal a o vstupu do likvidace a tedy možnosti přihlásit své pohledávky je informoval adresně. Se Vzorným Právem snadno připravíte informační dopisy pro několik věřitelů najednou. 

(pro Vaši informaci: Povinnost zveřejnit oznámení o vstupu společnosti do likvidace s výzvou pro věřitele k přihlášení pohledávek realizuje společnost tak, že potřebné dvakrát za sebou zveřejní v Obchodním věstníku. Tento postup je nyní možné nahradit zveřejněním jednoho oznámení s výzvou věřitelům v obchodním rejstříku. Využije se tak již existujícího mechanismu uveřejňování informace o vstupu do likvidace a údajů o likvidátorovi ve veřejném rejstříku, který se svým efektem vyrovná zveřejnění oznámení o likvidaci v Obchodním věstníku.)

   

Oznámení o vstupu společnosti s ručením omezeným do likvidace adresované věřiteli

Váš dokument byl úspěšně zpracován.