Menu

Posudek pověřence pro ochranu osobních údajů k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Posudek pověřence pro ochranu osobních údajů k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Každé stávající nebo nové zpracování osobních údajů v organizaci musí projít interním posouzením, zda nepředstavuje vysoká rizika pro práva a svobody fyzických osob – dotčených subjektů údajů. Tento postup je obsahem analýzy rizik a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Vzor umožní pověřenci pro ochranu osobních údajů (DPO) snadno sepsat posudek k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Posudek se následně stane součástí posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

   

Posudek pověřence pro ochranu osobních údajů k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Váš dokument byl úspěšně zpracován.