Menu

Zpracovávám osobní údaje

Nebaví vás evidovat kroky související se zpracováním osobních údajů? Vnímáte to jako nezáživnou rutinu? Nebojte se, záznamy, sestavy nebo posudky vám se Vzorným právem půjdou snadno od ruky a žádný úředník vám nebude moci nic vytknout.

Balíček vzorů pro situaci

Zpracovávám osobní údaje

990 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

19 vzorů

Vzor

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že někdo zpracovává osobní údaje pro správce, aniž by se podílel na určování účelu nebo prostředků zpracování (tj. proč a jak se budou osobní údaje zpracovávat), což nadále dělá sám správce, je zpracovatelem. Pomocí tohoto vzoru si snadno připravíte zpracovatelskou smlouvu odpovídající požadavkům GDPR.

Vzor

SMLOUVA MEZI SPOLEČNÝMI SPRÁVCI

Společnými správci jsou subjekty, které společně určují účely a prostředky zpracování osobních údajů (tj. proč a jak se budou osobní údaje zpracovávat). Pomocí tohoto vzoru si snadno připravíte smlouvu mezi společnými správci odpovídající požadavkům GDPR.

Vzor

Analýza rizik

Pomocí tohoto vzoru si uděláte představu, jaká rizika představuje vámi prováděné zpracování osobních údajů pro práva a svobody fyzických osob a zda máte povinnost vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).

Vzor

EVIDENCE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzor vám umožní vytvořit přehled zpracování osobních údajů ve vaší společnosti a stane se základem pro následné nastavení procesů zpracování v souladu s GDPR.

Vzor

EVIDENCE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NÁVRH NA JEHO ZMĚNU

V případě méně zásadních změn zpracování postačí zjednodušené schvalování dle tohoto vzoru. Náležitě odsouhlasená změna zpracování osobních údajů je následně zanesena do interní systematické evidence zpracování osobních údajů.

Vzor

Evidence ukončení zpracování osobních údajů

Pomocí tohoto vzoru zaznamenáte do systematické evidence ukončení zpracování osobních údajů. Spolu s tímto záznamem budete většinou muset vyplnit také záznam o navazujícím cyklu osobních údajů: Záznam o likvidaci osobních údajů, Záznam o vstupu osobních údajů do archivace nebo Záznam o výmazu osobních údajů.

Vzor

Informace o likvidaci osobních údajů

Vzor umožňuje jednoduše informovat subjekt údajů, že jeho osobní údaje již nadále nezpracováváte a že byly/budou zlikvidovány.

Vzor

Passport IT systému ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Passport IT systému vám pomůže se zmapováním úložišť, programů a jiného softwaru, který ke zpracování osobních údajů používáte. Následně by se měl stát součástí systematické evidence.

Vzor

POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě zjištění vysokých rizik konkrétního zpracování osobních údajů pro práva a svobody fyzických osob máte povinnost provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Tento vzor vám pomůže s jeho přípravou a shrnutím jeho výsledků.

Vzor

Posudek pověřence pro ochranu osobních údajů k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Vzor pomůže pověřenci pro ochranu osobních údajů (DPO) sepsat posudek k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Posudek se následně stane součástí posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Vzor

Výsledky průzkumu mezi subjekty údajů k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Součástí posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) může být průzkum mezi dotčenými subjekty údajů ve vztahu k účinnosti navrhovaných opatření ke zmírnění rizik sledovaného zpracování osobních údajů. Vzor lze použít k vytvoření přehledu závěrů tohoto průzkumu.

Vzor

Záznam o likvidaci osobních údajů

Pomocí tohoto vzoru zaznamenáte do systematické evidence likvidaci, tj. trvalé odstranění osobních údajů z vašich systémů. V případě, že má k likvidaci dojít na základě žádosti subjektu údajů o výmaz, doporučujeme použít vzor Záznam o výmazu osobních údajů.

Vzor

Záznam o obnovení zpracování osobních údajů

Pomocí tohoto vzoru zaznamenáte do systematické evidence obnovení zpracování osobních údajů, které bylo dříve omezeno.

Vzor

Záznam o omezení zpracování osobních údajů

V případě, že dojde k omezení zpracování osobních údajů, ať už na základě žádosti subjektu údajů, nebo z jakéhokoli jiného důvodu, tento vzor vám umožní tuto skutečnost snadno zaznamenat do systematické evidence.

Vzor

Záznam o provedení aktualizace osobních údajů

Pokud dojde k aktualizaci osobních údajů, ať už na žádost subjektu údajů, či z vaší vlastní iniciativy, musí o tom být proveden záznam do systematické evidence zpracování osobních údajů.

Vzor

Záznam o přenosu osobních údajů

Pomocí tohoto vzoru zaznamenáte do systematické evidence přenos osobních údajů, ke kterému došlo na žádost jejich subjektu.

Vzor

Záznam o vstupu osobních údajů do archivace

Pomocí tohoto vzoru zaznamenáte do systematické evidence skutečnost, že byly osobní údaje po ukončení zpracování archivovány.

Vzor

Záznam o výmazu osobních údajů

Pomocí tohoto vzoru zaznamenáte do systematické evidence výmaz osobních údajů, tj. trvalé odstranění osobních údajů z vašich systémů, ke kterému dochází na základě žádosti subjektu údajů o výmaz. V případě, že má k likvidaci osobních údajů dojít z jiného důvodu, doporučujeme použít vzor Záznam o likvidaci osobních údajů.

Vzor

Zásady používání souborů cookies

Provozujete internetové stránky, které používají soubory cookies? Pak o tom musíte návštěvníky svých stránek informovat a získat jejich souhlas pro jejich používání nebo jim dát návod, jak soubory cookies ve svém prohlížeči spravovat či zcela zakázat. Se Vzorným Právem to hravě zvládnete.