Menu

Záznam o provedení aktualizace osobních údajů

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Záznam o provedení aktualizace osobních údajů

Pokud dojde k aktualizaci osobních údajů, ať už na žádost subjektu údajů, či z vaší vlastní iniciativy, musí o tom být proveden záznam do systematické evidence zpracování osobních údajů.

   

Záznam o provedení aktualizace osobních údajů

Váš dokument byl úspěšně zpracován.