Menu

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzory zdarma

Vyzkoušejte si vzor ZDARMA.

Vyplnit vzor

Zpracovatel je subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce, přičemž účel a prostředky zpracování (tj. proč a jak se budou osobní údaje zpracovávat) určuje správce sám. Ve smlouvě o zpracování osobních údajů je stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce a zpracovatele, jakož i další náležitosti. Typickým příkladem zpracovatele je externí účetní firma.


Vzor je součástí balíčku:

Zpracovávám osobní údaje (19 vzorů)

 • Zásady používání souborů cookies
 • Výsledky průzkumu mezi subjekty údajů k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • EVIDENCE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NÁVRH NA JEHO ZMĚNU
 • Záznam o výmazu osobních údajů
 • Záznam o vstupu osobních údajů do archivace
 • Záznam o přenosu osobních údajů
 • Záznam o provedení aktualizace osobních údajů
 • Záznam o omezení zpracování osobních údajů
 • Záznam o obnovení zpracování osobních údajů
 • Záznam o likvidaci osobních údajů
 • Evidence ukončení zpracování osobních údajů
 • POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Analýza rizik
 • Posudek pověřence pro ochranu osobních údajů k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Passport IT systému ve vztahu ke zpracování osobních údajů
 • Informace o likvidaci osobních údajů
 • EVIDENCE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • SMLOUVA MEZI SPOLEČNÝMI SPRÁVCI
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Váš dokument byl úspěšně zpracován.