Menu

Záznam o vstupu osobních údajů do archivace

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Záznam o vstupu osobních údajů do archivace

V případě, že po ukončení zpracování následuje archivace osobních údajů, je potřeba tuto skutečnost zaznamenat do systematické evidence zpracování osobních údajů.

   

Záznam o vstupu osobních údajů do archivace

Váš dokument byl úspěšně zpracován.