Menu

Používání souborů cookies - zásady a udělení souhlasu

Používání souborů cookies - zásady a udělení souhlasu

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Vzor

Používání souborů cookies - zásady a udělení souhlasu

249 Kč

  • Předplatné na 7 dní
  • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
  • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Používat soubory cookies na internetových stránkách je od 1. 1. 2022 možné pouze za podmínky, že návštěvník stránek udělí s takovým použitím souhlas (to se netýká pouze cookies nezbytně nutných k technickému provozu stránek). Vzor Vzorného Práva obsahuje texty, které v interaktivním formuláři přizpůsobíte svým internetovým stránkám a následně na internetových stránkách použijete pro informování uživatelů Vašich stránek a případnému získání souhlasu uživatele s cookies. Vzor obsahuje texty pro první a druhou úroveň cookies lišty / banneru a Zásady použití souborů cookies. 

Podrobnější informace k používání souborů cookies nabízíme v blogovém článku zde: https://www.vzornepravo.cz/cz/blog/cookies-v-roce-2022-uz-jen-se-souhlasem.b-120-1.html


Vzor je součástí balíčku:

Zpracovávám osobní údaje (19 vzorů)

  • Používání souborů cookies - zásady a udělení souhlasu
  • Výsledky průzkumu mezi subjekty údajů k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  • Evidence zpracování osobních údajů a návrh na jeho změnu
  • Záznam o výmazu osobních údajů
  • Záznam o vstupu osobních údajů do archivace
  • Záznam o přenosu osobních údajů
  • Záznam o provedení aktualizace osobních údajů
  • Záznam o omezení zpracování osobních údajů
  • Záznam o obnovení zpracování osobních údajů
  • Záznam o likvidaci osobních údajů
  • Evidence ukončení zpracování osobních údajů
  • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  • Analýza rizik
  • Posudek pověřence pro ochranu osobních údajů k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  • Passport it systému ve vztahu ke zpracování osobních údajů
  • Informace o likvidaci osobních údajů
  • Evidence zpracování osobních údajů
  • Smlouva o zpracování osobních údajů
  • Smlouva mezi společnými správci
  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality