Menu

Evidence ukončení zpracování osobních údajů

Vzor

Evidence ukončení zpracování osobních údajů

149 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Každé ukončení zpracování osobních údajů v organizaci musí být zaznamenáno v systematické evidenci zpracování osobních údajů spolu s informací o navazujícím cyklu osobních údajů, kterým může být: (a) uchování dotčených osobních údajů v původním IT systému i po ukončení zpracování po dobu trvání oprávněného zájmu; (b) vstup osobních údajů do archivace; (c) likvidace osobních údajů. 


Vzor je součástí balíčku:

Zpracovávám osobní údaje (19 vzorů)

 • Zásady používání souborů cookies
 • Výsledky průzkumu mezi subjekty údajů k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Evidence zpracování osobních údajů a návrh na jeho změnu
 • Záznam o výmazu osobních údajů
 • Záznam o vstupu osobních údajů do archivace
 • Záznam o přenosu osobních údajů
 • Záznam o provedení aktualizace osobních údajů
 • Záznam o omezení zpracování osobních údajů
 • Záznam o obnovení zpracování osobních údajů
 • Záznam o likvidaci osobních údajů
 • Evidence ukončení zpracování osobních údajů
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Analýza rizik
 • Posudek pověřence pro ochranu osobních údajů k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Passport it systému ve vztahu ke zpracování osobních údajů
 • Informace o likvidaci osobních údajů
 • Evidence zpracování osobních údajů
 • Smlouva o zpracování osobních údajů
 • Smlouva mezi společnými správci
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

Evidence ukončení zpracování osobních údajů

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.