Menu

EVIDENCE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NÁVRH NA JEHO ZMĚNU

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Evidence zpracování osobních údajů a návrh na jeho změnu

V závislosti na důležitosti navrhované změny zpracování ve vztahu k dotčeným subjektům údajů může proces zavedení změny probíhat dvěma možnými způsoby. V případě, že se změna dotýká klíčových charakteristik zpracování osobních údajů, jako jsou účel zpracování, právní titul zpracování, úroveň zabezpečení aj., postupuje se obdobně jako u schvalování nového zpracování osobních údajů, včetně případného posouzení nutnosti posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). V případě méně zásadních změn zpracování postačí zjednodušené schvalování dle tohoto vzoru. Náležitě odsouhlasená změna zpracování osobních údajů je následně zanesena do interní systematické evidence zpracování osobních údajů.

   

EVIDENCE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NÁVRH NA JEHO ZMĚNU

Váš dokument byl úspěšně zpracován.