Menu

EVIDENCE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NÁVRH NA JEHO ZMĚNU

EVIDENCE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NÁVRH NA JEHO ZMĚNU

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 5 minut

Evidence zpracování osobních údajů a návrh na jeho změnu

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

V závislosti na důležitosti navrhované změny zpracování ve vztahu k dotčeným subjektům údajů může proces zavedení změny probíhat dvěma možnými způsoby. V případě, že se změna dotýká klíčových charakteristik zpracování osobních údajů, jako jsou účel zpracování, právní titul zpracování, úroveň zabezpečení aj., postupuje se obdobně jako u schvalování nového zpracování osobních údajů, včetně případného posouzení nutnosti posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). V případě méně zásadních změn zpracování postačí zjednodušené schvalování dle tohoto vzoru. Náležitě odsouhlasená změna zpracování osobních údajů je následně zanesena do interní systematické evidence zpracování osobních údajů.


Vzor je součástí balíčku:

Zpracovávám osobní údaje (19 vzorů)

 • Používání souborů cookies - zásady a udělení souhlasu
 • Výsledky průzkumu o vlivu na ochranu osobních údajů
 • Evidence zpracování osobních údajů a návrh na jeho změnu
 • Záznam o výmazu osobních údajů
 • Záznam o vstupu osobních údajů do archivace
 • Záznam o přenosu osobních údajů
 • Záznam o provedení aktualizace osobních údajů
 • Záznam o omezení zpracování osobních údajů
 • Záznam o obnovení zpracování osobních údajů
 • Záznam o likvidaci osobních údajů
 • Evidence ukončení zpracování osobních údajů
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Analýza rizik
 • Posudek pověřence o vlivu na ochranu osobních údajů
 • Passport it systému ve vztahu ke zpracování osobních údajů
 • Informace o likvidaci osobních údajů
 • Evidence zpracování osobních údajů
 • Smlouva o zpracování osobních údajů
 • Smlouva mezi společnými správci
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality