Menu

POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

V případě zjištění vysokých rizik konkrétního zpracování osobních údajů pro práva a svobody fyzických osob máte povinnost provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Cílem je zjistit, zda lze přijmout další opatření ke snížení rizikovosti zpracování na standardní nebo nižší úroveň, a pokud ne, zda lze i přesto osobní údaje legálně zpracovávat. Přistoupíte-li v rámci posouzení vlivu na ochranu osobních údajů k předběžné konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), musí se ÚOOÚ vyjádřit ke sledovanému zpracování ve lhůtě do 8 týdnů od obdržení žádosti o předběžnou konzultaci. Ve složitých případech může ÚOOÚ tuto lhůtu prodloužit až o 6 týdnů. O prodloužení vás ÚOOÚ informuje do 1 měsíce od obdržení žádosti.

   

POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Váš dokument byl úspěšně zpracován.