Menu

Záznam o obnovení zpracování osobních údajů

Vzor

Záznam o obnovení zpracování osobních údajů

149 Kč

  • Předplatné na 7 dní
  • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
  • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

V případě, že dojde k obnovení zpracování osobních údajů, které bylo předtím omezeno, ať už na základě žádosti subjektu údajů, nebo z jakéhokoli jiného důvodu, musí o tom být učiněn záznam do systematické evidence zpracování osobních údajů.


Vzor je součástí balíčku:

Zpracovávám osobní údaje (19 vzorů)

  • Zásady používání souborů cookies
  • Výsledky průzkumu mezi subjekty údajů k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  • EVIDENCE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NÁVRH NA JEHO ZMĚNU
  • Záznam o výmazu osobních údajů
  • Záznam o vstupu osobních údajů do archivace
  • Záznam o přenosu osobních údajů
  • Záznam o provedení aktualizace osobních údajů
  • Záznam o omezení zpracování osobních údajů
  • Záznam o obnovení zpracování osobních údajů
  • Záznam o likvidaci osobních údajů
  • Evidence ukončení zpracování osobních údajů
  • POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Analýza rizik
  • Posudek pověřence pro ochranu osobních údajů k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  • Passport IT systému ve vztahu ke zpracování osobních údajů
  • Informace o likvidaci osobních údajů
  • EVIDENCE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • SMLOUVA MEZI SPOLEČNÝMI SPRÁVCI
  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality
   

Záznam o obnovení zpracování osobních údajů

Váš dokument byl úspěšně zpracován.