Menu

Analýza rizik

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Analýza rizik

Jedním z prostředků k zajištění souladu zpracování osobních údajů s principy GDPR je analýza rizik. Jejím cílem je zjistit, jak závažná rizika plynou ze zpracování osobních údajů pro práva a svobody fyzických osob. Na základě toho je pak potřeba přijmout opatření, která tato rizika minimalizují. Pokud jsou zjištěna vysoká rizika, je nutné vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).

   

Analýza rizik

Váš dokument byl úspěšně zpracován.