Menu

Prohlášení člena orgánu akciové společnosti

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Prohlášení člena orgánu akciové společnosti

Podmínky pro výkon funkce řídícího orgánu korporace (tedy i akciové společnosti) stanoví zákon a jejich splnění lze vůči obchodnímu rejstříku prokázat prohlášením. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.

   

Prohlášení člena orgánu akciové společnosti

Váš dokument byl úspěšně zpracován.