Menu

Prohlášení jednatele

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Prohlášení jednatele

Podmínky pro výkon funkce řídícího orgánu korporace (tedy i společnosti s ručením omezeným) stanoví zákon a jejich splnění lze vůči obchodnímu rejstříku prokázat prohlášením. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.

   

Prohlášení jednatele

Váš dokument byl úspěšně zpracován.