Menu

Prohlášení o nevyužití předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Prohlášení o nevyužití předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci

Nemají-li spoluvlastníci zájem o odkup vašeho spoluvlastnického podílu ke sdílené nemovitosti, můžete je požádat, aby svůj nezájem vyslovili písemně a tím přispěli k tomu, že převod vašeho podílu na zájemce proběhne rychleji. Zákon nestanovuje, že by podpisy na tomto prohlášení musely být úředně ověřeny, je to však lepší, zejména nejsou-li dosavadní vztahy mezi spoluvlastníky korektní, či jsou-li z jakýchkoli důvodů vypjaté.

Související vzory: 
Nabídka ke koupi spoluvlastnického podílu

K problematice uplatnění předkupního práva vám na našem blogu nabízíme
článek Podílové spluvlastnictví je od ďábla!

   

Prohlášení o nevyužití předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci

Váš dokument byl úspěšně zpracován.