Menu

Kupuji, daruji nebo měním nemovitost

S našimi vzory prodáte či koupíte jakoukoli nemovitost nebo družstevní byt. Na vše jsme pamatovali a se smlouvou budou spokojeni všichni, i katastr nemovitostí. Nebo si přejete nemovitost darovat či vyměnit se sousedem louku za kus lesa? I pro tyto situace máme řešení.

Balíček vzorů pro situaci

Kupuji, daruji nebo měním nemovitost

1 490 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

9 vzorů

Vzor

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

Kupujete nebo prodáváte byt, dům, zahradu, kus lesa nebo dokonce právo stavby? Se Vzorným Právem si nyní zvládnete připravit smlouvu o koupi nemovité věci i sami. Náš vzor můžete použít také pro převod podílu na nemovitosti, a jsme připraveni i na situaci, že kupní cenu dáváte do úschovy u schovatele. Při přípravě smlouvy buďte velmi pozorní, zejména až budete specifikovat převáděnou nemovitou věc.  

Vzor

SMLOUVA O DAROVÁNÍ NEMOVITÉ VĚCI

Darování nemovitosti je vážná věc. Jde totiž obvykle o dar, který má velkou hodnotu. Darování nejčastěji probíhá mezi osobami blízkými Někdo chce mít vypořádaný majetek za života, aby se potomci po jeho smrti kvůli majetku nerozhádali. Někdo má více nemovitostí a může tak konkrétně určit, co komu připadne. Nebo je důvod mnohem prostší: dárce chce ušetřit své děti průtahů s dědickým řízením a placení poplatků. Nezapomeňte, že v případě darování nemovitosti musí být smlouva vždy písemná! Bude se vám hodit náš vzor darovací smlouvy, který pohlídá, aby smlouva obsahovala všechny podstatné náležitosti. 

Vzor

SMLOUVA O DAROVÁNÍ NEMOVITÉ VĚCI PRO PŘÍPAD SMRTI

Chcete darovat byt, dům, pozemek, garáž, zkrátka nemovitou věc, ale tak, aby vlastnické právo přešlo na obdarovaného až po vaší smrti? Uzavřete smlouvu o darování pro případ smrti. Jedinou podmínkou je prohlášení obdarovaného, že dar přijímá, a prohlášení dárce, že se výslovně vzdává práva dar odvolat. Se Vzorným Právem si hravě zvládnete takovou smlouvu připravit sami.

Vzor

NABÍDKA KE KOUPI SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU na nemovité věci

Máte nemovitost ve spoluvlastnictví? Pak vězte, že jste svázáni nejen společenskými ohledy, ale i právními pouty. Chcete-li svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti převést (prodat nebo i darovat) na osoby, který občanský zákoník nepovažuje za osoby vám blízké (zjednodušeně řečeno mimo nejbližší rodinu), musíte umožnit spoluvlastníkům, aby si podíl koupili oni. Náš vzor vám realizaci vašeho záměru maximálně usnadní.

Vzor

Prohlášení o nevyužití předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci

  • Nemají-li spoluvlastníci zájem o odkup vašeho spoluvlastnického podílu ke sdílené nemovitosti, můžete je požádat, aby svůj nezájem vyslovili písemně a tím přispěli k tomu, že převod vašeho podílu na zájemce proběhne rychleji. S naším vzorem je to jednoduché.

Vzor

SMLOUVA O KOUPI ČLENSKÉHO PODÍLU V BYTOVÉM DRUŽSTVU

Když vlastníte družstevní byt, vy sami jste v něm nájemníkem. Jak je to možné? To přeci nedává smysl! Nejedná se totiž o vlastnictví bytu, ale pouze o vlastnictví členského podílu v bytovém družstvu, s nímž je spojeno právo na nájem bytu. Koupí družstevního bytu (správně koupí členského podílu v bytovém družstvu) se právně stanete členem družstva a nájemcem družstevního bytu. Fakticky byt užíváte, jako by byl váš vlastní. Vypadá to komplikovaně, ale s naším vzorem proběhne koupě členského podílu v družstvu hladce. Vy už si můžete dělat jen starosti, jak byt zařídíte.

Vzor

SMLOUVA O DAROVÁNÍ ČLENSKÉHO PODÍLU V BYTOVÉM DRUŽSTVU

Bydlíte v družstevním bytě a chcete ho přenechat dětem či vnoučatům. Jak to udělat, když ten byt vlastně není váš? Jako člen družstva totiž vlastníte „jen“ členský podíl v družstvu. Řešení je jednoduché – členský podíl lze darovat (tzn. bezplatně převést vlastnictví). S podílem je totiž spojené právo nájmu družstevního bytu. S naším vzorem hravě zvládnete připravit jednoduchou a funkční smlouvu o darování členského podílu v družstvu. K převodu dojde podpisem smlouvy, souhlas družstva nepotřebujete. Nezapomeňte však družstvo o změně řádně informovat. Zvažte také, zda při předání bytu nechcete sepsat protokol o předání a převzetí, který vám nabídneme při vytváření vaší smlouvy.

Vzor

Oznámení o převodu členského podílu v bytovém družstvu

  • Uzavřeli jste smlouvu o koupi nebo o darování členského podílu v bytovém družstvu? Pozor, ještě není hotovo! Právní účinky převodu členského podílu nastanou vůči družstvu až dnem, kdy převod družstvu oznámíte. To nejsnáze zajistíte předložením samotné smlouvy.
    Takový postup vám však nemusí vždy vyhovovat. Např. nemáte další vyhotovení smlouvy, které by si mohlo družstvo ponechat, anebo nechcete družstvu zpřístupnit informaci o částce, za kterou se podíl prodal. Pro ten případ vám zákon nabízí ještě jinou možnost - stejný účinek jako doručení samotné smlouvy má doručení písemného prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření smlouvy . Vzor prohlášení jsme pro vás připravili a se Vzorným Právem jej budete mít hotové za pár minut.

Vzor

SMLOUVA O SMĚNĚ POZEMKŮ

Můžete se stát, že máte něco, co se líbí a hodí sousedovi a on naopak něco, co byste si přáli mít vy. Nemusíte sepisovat dvě kupní smlouvy, situaci vyřeší směnná smlouva. Jelikož v praxi dochází spíše ke směně nezastavěných pozemků, typicky zemědělských, nežli domů či bytů, náš vzor míří jen na tyto případy směny. Spolehněte se, Vzorné Právo vás přípravou smlouvy bezpečně provede.