Menu

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

Vzor

Smlouva o koupi nemovité věci

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Kupujete nebo prodáváte byt, dům, zahradu, kus lesa nebo dokonce právo stavby? Se Vzorným Právem si nyní zvládnete připravit smlouvu o koupi nemovité věci i sami. Náš vzor můžete použít také pro převod podílu na nemovitosti, a jsme připraveni i na situaci, že kupní cenu dáváte do úschovy u schovatele. Při přípravě smlouvy buďte velmi pozorní, zejména až budete specifikovat převáděnou nemovitou věc, a vždy si k ruce vezměte aktuální výpis z katastru nemovitostí. 

Nezapomeňte také, že podpisem kupní smlouvy to nekončí! Podepsanou smlouvu (opatřenou úředně ověřenými podpisy stran) musíte podat spolu s vyplněným formulářem návrhu na vklad práva na katastrální úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Teprve rozhodnutím katastrálního úřadu o provedení vkladu práva se převod vlastnictví k nemovitosti stává účinným. To znamená, že dokud katastrální úřad nerozhodne o vkladu práva, patří vlastnické právo původnímu majiteli.

K 1. 7. 2020 se změnil režim zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu, ve většině případů již nebude nutné nabízet spoluvlastnický podíl ke koupi ostatním spoluvlastníkům. Podrobnosti se dozvíte v článku na blogu Vzorného Práva:  
Zákonné předkupní právo spoluvlastníků od 1. července 2020 značně omezeno


Vzor je součástí balíčku:

Kupuji, daruji nebo měním nemovitost (11 vzorů)

 • Smlouva o zřízení služebnosti bytu
 • SMLOUVA O ZŘÍZENÍ POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI STEZKY A CESTY
 • SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI
 • SMLOUVA O DAROVÁNÍ NEMOVITÉ VĚCI PRO PŘÍPAD SMRTI
 • Oznámení o převodu členského podílu v bytovém družstvu
 • SMLOUVA O SMĚNĚ POZEMKŮ
 • Prohlášení o nevyužití předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci
 • NABÍDKA KE KOUPI SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU na nemovité věci
 • SMLOUVA O DAROVÁNÍ ČLENSKÉHO PODÍLU V BYTOVÉM DRUŽSTVU
 • SMLOUVA O DAROVÁNÍ NEMOVITÉ VĚCI
 • SMLOUVA O KOUPI ČLENSKÉHO PODÍLU V BYTOVÉM DRUŽSTVU
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

Váš dokument byl úspěšně zpracován.