Menu

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 9 minut

Smlouva o koupi nemovité věci

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Kupujete nebo prodáváte byt, dům, zahradu, kus lesa nebo dokonce právo stavby? Se Vzorným Právem si nyní zvládnete připravit smlouvu o koupi nemovité věci i sami. Náš vzor můžete použít také pro převod podílu na nemovitosti, a jsme připraveni i na situaci, že kupní cenu dáváte do úschovy u schovatele. Při přípravě smlouvy buďte velmi pozorní, zejména až budete specifikovat převáděnou nemovitou věc, a vždy si k ruce vezměte aktuální výpis z katastru nemovitostí. Ideálně mějte po ruce i tzv. nabývací titul prodávajícího, tedy listinu, na základě které nemovitost nabyl on. Obvykle půjde o smlouvu, ale může jít například i o dědické usnesení, rozhodnutí o vypřádání SJM nebo jiné soudní či správní rozhodnutí. 

Nezapomeňte také, že podpisem kupní smlouvy to nekončí! Podepsanou smlouvu (opatřenou úředně ověřenými podpisy stran) musíte podat spolu s vyplněným formulářem návrhu na vklad práva na katastrální úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Teprve rozhodnutím katastrálního úřadu o provedení vkladu práva se převod vlastnictví k nemovitosti stává účinným. To znamená, že dokud katastrální úřad nerozhodne o vkladu práva, patří vlastnické právo původnímu majiteli.

K 1. 7. 2020 se změnil režim zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu, ve většině případů již nebude nutné nabízet spoluvlastnický podíl ke koupi ostatním spoluvlastníkům. Podrobnosti se dozvíte v článku na blogu Vzorného Práva:  
Zákonné předkupní právo spoluvlastníků od 1. července 2020 značně omezeno


Vzor je součástí balíčku:

Kupuji, daruji nebo měním nemovitost (11 vzorů)

 • Smlouva o zřízení služebnosti bytu
 • Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty
 • Smlouva o koupi nemovité věci
 • Smlouva o darování nemovité věci pro případ smrti
 • Oznámení o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
 • Smlouva o směně pozemků
 • Nevyužití předkupního práva k podílu na nemovité věci
 • Nabídka ke koupi spoluvlastnického podílu na nemovité věci
 • Smlouva o darování družstevního podílu v bytovém družstvu
 • Smlouva o darování nemovité věci
 • Smlouva o koupi družstevního podílu v bytovém družstvu
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality