Menu

NABÍDKA KE KOUPI SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU na nemovité věci

NABÍDKA KE KOUPI SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU na nemovité věci

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 7 minut

Nabídka ke koupi spoluvlastnického podílu na nemovité věci

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Spoluvlastnictví může za určitých podmínek svazovat nikoli jen společenskými, ale i právními pouty. Pokud spovlastnictví vzniklo způsobem, kdy jste od začátku nemohli ovlivnit svoje práva a povinnosti, zejména děděním, a svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti chcete převést (prodat nebo i darovat) dříve než po uplynutí šesti měsíců od okamžiku vzniku spoluvlastnictví, a to na osoby, který občanský zákoník nepovažuje za osoby vám blízké (zjednodušeně řečeno mimo nejbližší rodinu), musíte umožnit spoluvlastníkům, aby si podíl koupili oni. Svůj záměr zcizit svůj podíl (tady zbavit se ho) jim musíte písemně oznámit a umožnit jim si záležitost náležitě promyslet a obstarat finance na úhradu ceny. Lhůta, kterou jim k promýšlení zákon dává, je poměrně dlouhá – tři měsíce. 

Související vzory: 
Prohlášení o nevyužití předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu


Vzor je součástí balíčku:

Kupuji, daruji nebo měním nemovitost (11 vzorů)

 • Smlouva o zřízení služebnosti bytu
 • Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty
 • Smlouva o koupi nemovité věci
 • Smlouva o darování nemovité věci pro případ smrti
 • Oznámení o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
 • Smlouva o směně pozemků
 • Nevyužití předkupního práva k podílu na nemovité věci
 • Nabídka ke koupi spoluvlastnického podílu na nemovité věci
 • Smlouva o darování družstevního podílu v bytovém družstvu
 • Smlouva o darování nemovité věci
 • Smlouva o koupi družstevního podílu v bytovém družstvu
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality