Menu

Smlouva o zřízení služebnosti bytu

Smlouva o zřízení služebnosti bytu

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 7 minut

Smlouva o zřízení služebnosti bytu

249 Kč

  • Předplatné na 7 dní
  • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
  • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Vlastník může s nemovitostí nakládat různým způsobem. Může ji především darovat nebo prodat a tedy převést na jiného veškerá práva, která k nemovitosti má. Ale vlastník může na jiného dočasně převést i jen část svých oprávnění, a právě o takový případ se jedná u služebnosti bytu. Vlastník smlouvou o zřízení služebnosti bytu zřizuje oprávněné osobě, bezplatně nebo za úplatu, právo užívat nemovitost za účelem bydlení. Od nájmu se toto právo liší zejména tím, že vzniká až zápisem do katastru nemovitostí, a tedy je určeno a používá se především pro dlouhodobá řešení rodinných vztahů. Služebnost bytu se většinou zřizuje na dobu života oprávněné osoby, lze ji ale zřídit i na dobu předem přesně určenou. 

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality